סרטן ערמונית עמיד לסירוס 01.03.2018

הפסקת טיפול בקרב קשישים הסובלים מסרטן ערמונית

במחקר שהקיף 160 מטופלים בגילאי 70 ומעלה נמצא כי למעלה ממחצית מהמטופלים הפסיקו את הטיפול המתוכנן בסרטן ערמונית עמיד לסירוס, כאשר הסיבה העיקרית להפסקת הטיפול היתה הפרעה בתפקוד היומיומי וגורמים נוספים אך חשובים פחות כללו תגובות רעילות, מצב רפואי רעוע, התקדמות המחלה ועוד

מחקר זה נערך במטרה להשיג מידע על הגורמים הקשורים להפסקת הטיפול המתוכנן בקרב גברים קשישים עם סרטן ערמונית עמיד לסירוס (castration resistant prostate cancer - CRPC).

מטופלים בני 70 ומעלה עם CRPC שהחלו קו טיפול חדש נכללו במחקר עוקבה פרוספקטיבי זה. הערכה גריאטרית מקיפה (Comprehensive geriatric assessment - CGA) בוצעה בקו הבסיס וכללה תחלואות נלוות, ניידות, מצב תפקודי/נפשי/תזונתי ודיכאון. בנוסף תועדו עוצמת הכאב, איכות החיים, סטטוס תפקודי לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG) ותפיסת הבריאות בעיני המטופלים. הסיבות והגורמים הקשורים להפסקת טיפול מתוכנן נותחו באמצעות ניתוח של משתנה יחיד וניתוח רב-משתנים.

לאחר גיוס של 177 מבין 300 מטופלים מתוכננים, המחקר נסגר עקב גיוס איטי. 160 מטופלים היו זמינים לניתוח סופי. חציון גיל המטופלים היה 77.5 שנים. 46% מהם קיבלו כימותרפיה ו-54% קיבלו טיפול הורמונלי. הפסקת הטיפול המתוכנן אירעה בקרב 91 מטופלים (57.6%). הסיבות העיקריות להפסקת הטיפול היו מחלה מתקדמת או מוות בקרב 63% מהמטופלים, תופעות לוואי או רעילות בקרב 22% מהמטופלים ומשיכת ההסכמה להשתתפות במחקר בקרב 8%. בניתוח של שני משתנים נמצא כי הגורמים הקשורים להפסקת הטיפול היו גיל 80 ומעלה, סטטוס תפקודי לפי ECOG של 2 ומעלה, מצב רפואי מסוכן או רעוע (לפי הערכת רופאים/מטופלים) וליקוי במצב התפקודי או התזונתי. בניתוח רב-משתנים נמצא כי הגורם היחיד הנותר שנקשר באופן בלתי תלוי להפסקת טיפול מתוכנן היה הפרעה בתפקוד היומיומי (activities of daily living,יADL<100 נקודות) (יחס סיכויים [odds ratio – OR]:י4.2 להפסקת הטיפול; p<0.0).

למרות מגבלות עקב הפסקה מוקדמת של המחקר, תוצאות אלו מדגימות כי הפסקת הטיפול המתוכנן היה שכיח וכי פגיעה בתפקוד היומיומי הינו ככל הנראה גורם סיכון מובהק לכישלון הטיפול בקרב מטופלים קשישים עם CRCP.

מקור: 

J Cancer Res Clin Oncol. 2018 Jan 4. doi: 10.1007/s00432-017-2577-1. [Epub ahead of print]
Risk factors for unplanned discontinuation of scheduled treatment in elderly patients with castration-resistant prostate cancer: results of the IBuTu study.
Honecker F1,2, Wedding U3, Kallischnigg G4, Schroeder A5, Klier J6, Frangenheim T7, Weißbach L8.

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית עמיד לסירוס,  הפסקת טיפול בסרטן,  סרטן וקשישים,  תפקוד יומיומי,  סטטוס תפקודי,  מצב תזונתי,  מצב בריאות כללי,  תופעות לוואי,  מחקרים
תגובות