סוכרת סוג 2 05.03.2018

שינויים ב-UACR והסיכון לתוצאים קליניים חמורים ותמותה בחולי סוכרת סוג 2

מחקר זה העריך את הקשר שבין שינויים ביחס בין אלבומין בשתן לקריאטינין (urine albumin-to-creatinine ratio - UACR) לבין הסיכון לתוצאים קליניים של סוכרת סוג 2 במשך שנתיים

ממצאים אחרונים ממחקר ADVANCE-ON חשפו כי שינויים ביחס בין רמות האלבומין בשתן לקריאטינין קשורים לסיכון לאירועים מקרווסקולריים וכלייתיים ולתמותה בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2. ממצאי המחקר תומכים בניטור ממושך של רמות האלבומין בשתן של חולי סוכרת על מנת לבחון שינויים לאורך זמן.

מחקר זה העריך את הקשר שבין שינויים ביחס בין אלבומין בשתן לקריאטינין (urine albumin-to-creatinine ratio - UACR) לבין הסיכון לתוצאים קליניים של סוכרת סוג 2 במשך שנתיים.

החוקרים ניתחו נתונים של 8,766 מטופלים שהשתתפו במחקר ADVANCE-ON. שינויים ב- UACR חושבו לפי מדידות UACR שנעשו במרווח של שנתיים וסווגו לשלוש קבוצות: ירידה בגובה ≥30% ב- UACR, שינוי זניח ועלייה בגובה  ≥30% ב- UACR.

על ידי ניתוח השינויים מקו הבסיס בקבוצות ה- UACR וחלוקתם לשלישונים, חזרו החוקרים על ניתוחים אלו תוך שקלול רגרסיה לממוצע (regression to the mean - RtM). התוצא העיקרי היה שילוב של אירועים מקרווסקולריים גדולים, אירועים כלייתיים ותמותה כללית. תוצאים משניים כללו כל אחד מאירועים אלו בנפרד. מודלים של רגרסיה לפי קוקס שימשו להערכת יחסי הסיכון (hazard ratios - HRs).

במהלך חציון של 7.7 שנות מעקב נצפו 2,191 מקרים של התוצא העיקרי המורכב. עלייה ב- UACR במשך שנתיים ניבאה באופן בלתי תלוי סיכון מוגבר לתוצא העיקרי המורכב (HR עבור עלייה של  ≥30% ב- UACR בהשוואה לשינוי זניח: 1.26, 95% רווח בר-סמך: 1.13-1.41), בעוד שירידה ב-UACR לא נקשרה באופן מובהק לירידה בסיכון (HR: 0.93, 0.83-1.04). עם זאת, לאחר שקלול RtM, ההשפעה של ירידה "אמיתית" ב-UACR על התוצא העיקרי נמצאה בעלת מובהקות סטטיסטית (HR: 0.84, 0.75-0.94), בעוד שההשפעה המשוערת של עלייה ב-UACR היתה ללא שינוי.

שינויים ב-UACR מנבאים שינויים בסיכון לתוצאים קליניים חמורים ותמותה בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2. ממצאים אלו תומכים בשימוש פרוגנוסטי בניטור שינויים ברמות האלבומין בשתן לאורך זמן.

מקור: 

Changes in Albuminuria and the Risk of Major Clinical Outcomes in Diabetes: Results From ADVANCE-ON

Min Jun, Toshiaki Ohkuma, Sophia Zoungas, Stephen Colagiuri, Giuseppe Mancia, Michel Marre, David Matthews, Neil Poulter, Bryan Williams, Anthony Rodgers, Vlado Perkovic, John Chalmers and Mark Woodward, on behalf of the ADVANCE Collaborative Group

Diabetes Care 2017 Oct; dc171467. https://doi.org/10.2337/dc17-1467

http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/10/24/dc17-1467

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  יחס אלבומין בשתן לקריאטינין,  UACR,  סיבוכי סוכרת,  רמות אלבומין בשתן,  מחקרים
תגובות