במחקר אקראי, מבוקר וכפול-סמיות שנערך במשך 12 שבועות באיראן השוו החוקרים בין היעילות של אסציטלופרם (משווק בישראל תחת השם המסחרי Cipralex) וסרטראלין (משווק בישראל תחת השם המסחרי Serenada) לטיפול בתסמינים טורדניים וכפייתיים במטופלים הסובלים מהפרעה טורדנית-כפייתית (OCD).

במחקר השתתפו 57 מטופלים הסובלים מ-OCD, אשר הוקצו באופן אקראי לקבלת אסציטלופרם או סרטראלין. החוקרים השתמשו בסולם ההתנהגות הכפייתית-טורדנית של ייל-בראון (Yale Brown obsessive compulsive behavior scale) על מנת להעריך את התוצאים, וכן תיעדו את תופעות הלוואי במחקר.

41 מטופלים השלימו את המחקר עד תומו (20 בקבוצה שקיבלה אסציטלופרם ו-21 בקבוצה שקיבלה סרטראלין). 15 מטופלים (70%) בקבוצה שקיבלה אסציטלופרם ו-16 מטופלים (76.19%) בקבוצה שקיבלה סרטראלין הראו בתום המחקר ירידה של יותר מ-34% בציון הממוצע של סולם ההתנהגות הכפייתית-טורדנית של ייל-בראון (P = 0.531).

שתי הקבוצות הראו בשבוע 12 ירידה משמעותית בציוני סולם ההתנהגות הכפייתית-טורדנית של ייל-בראון ללא הבדל מובהק (P = 0.861). לא דווחו תופעות לוואי משמעותיות.

תוצאות המחקר מראות כי אסציטלופרם הינו יעיל באותה מידה כמו סרטראלין לטיפול בתסמינים טורדניים וכפייתיים אצל מטופלים הסובלים מ-OCD. עם זאת, החוקרים מציינים כי המחקר הינו מחקר ראשוני ונדרשים מחקרים מבוקרים וכפולי-סמיות גדולים יותר כדי לאשר את התוצאות הללו.

מקור:

Mowla A, Modarresi F, Dastgheib SA. Comparing escitalopram with sertraline for obsessive and compulsive symptoms in patients with obsessive compulsive disorder: A comparative double blind clinical trial. Asian J Psychiatr. 2017;

 

נושאים קשורים:  OCD,  אסציטלופרם,  סרטראלין,  כפייתיות,  טורדנות,  Cipralex,  Serenada,  מחקרים