האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות מפרסמים את הנתונים המעודכנים בישראל לרגל פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן המעי הגס, אשר מצוין בישראל ובעולם במהלך חודש מרץ 2018. מהנתונים עולה כי בשנת 2015 אובחנו 3,016 מתושבי ישראל עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 1,503 גברים ו-1,513 נשים. שיעור המאובחנים בשלב מוקדם עלה מ-17% ל-31% ב-25 השנים האחרונות, כ-60% מאוכלוסיית היעד לבדיקות הסינון נבדקו בשנת 2015.

פרופ' ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות מדווחת על ממצאים מעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן ואומרת כי: "בשנת 2015 היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים, אחרי סרטן הערמונית, השני בשכיחותו בנשים יהודיות אחרי סרטן השד, השני בשכיחותו בגברים ערבים אחרי סרטן הריאה והשני בשכיחותו בנשים ערביות אחרי סרטן השד".

 היארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בישראל 2015

  • בשנת 2015 אובחנו 3,016 מתושבי ישראל עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 1,503 (50%) גברים (1,266 (84%) יהודים, 153 (10%) ערבים, 84 (6%) "אחרים"[1]) ו-1,513 (50%) נשים (1,297 (86%) יהודיות, 143 (9%) ערביות ו-73 (5%) "אחרות". 2,228 (74%) מחולים אלה אובחנו עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחולת. בשנת 2015 היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים (12.3% מכלל האבחנות החדשות של סרטן באותה שנה) אחרי סרטן הערמונית; השני בשכיחותו בנשים יהודיות (10.6%) אחרי סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים (12.9%) אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו בנשים ערביות (10.4%) אחרי סרטן השד.
  • שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל[2] (ל-100,000) של סרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2015 היו 28.2 ו-24.0 בגברים ובנשים יהודים, בהתאמה. בקרב ערבים היו השיעורים 26.3 בגברים ו-21.6 בנשים, ואילו בקרב "אחרים" היו השיעורים המקבילים, 42.6 ו-22.8.
  • סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית לגיל המבוגר. הן ביהודים והן בערבים, בשני המינים, שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל מגיל 60, והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל 75+ (תרשים 1). בשנת 2015 הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם לאחריו) היה 70 בגברים יהודים; 72 בנשים יהודיות; 64 בגברים ערבים; 64 בנשים ערביות; 65 בגברים "אחרים"; ו-69 בנשים "אחרות".
  • ביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם לפי מקום הלידה. בילידי אירופה-אמריקה ובילידי אפריקה נצפו שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בשנת 2015: השיעור המתוקנן לגיל ל-100,000 בגברים ובנשים ילידי אירופה-אמריקה היה 36.6 ו-28.4, בהתאמה, ובקרב ילידי אפריקה, 27.5 בגברים ו-27.8 בנשים. בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים המתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי: בילידי אסיה היו השיעורים 21.9 בגברים ו-16.2 בנשים, ובילידי ישראל,  7 ו-20.0, בהתאמה.

השוואה בינלאומית

על פי נתוני ה-Globocan לשנת 2012 של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) לגבי 20 המדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם,  גברים בישראל נמצאים במקום ה-14 מתוך 20 מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה-19 מתוך 20 מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. נשים בישראל נמצאות במקום ה-8 מתוך 20 מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה-10 מתוך 20 מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. יש לציין שחלק מנתונים אלה הם נתונים מנובאים, לא נמדדים.

על פי נתוני ה-OECD, שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2015 היה נמוך מהשיעור המקביל בשנת 2005 או דומה לו כמעט בכל המדינות, גם בישראל. על פי נתונים אלה שיעור התמותה בישראל נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD.

מגמות עתיות בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת

ביהודים, מאז 1990 ועד 2007 בגברים ו-2006 בנשים, נצפתה יציבות בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת; לאחר מכן נצפתה ירידה מובהקת בשני המינים.  בערבים, מאז 1990 ועד 2005 בגברים ו-2007 בנשים, חלה עלייה מובהקת בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת; לאחר מכן נצפתה יציבות בגברים, וירידה מובהקת בנשים.

בניתוח המגמות על פי קבוצות גיל עולה כי:

  • קבוצת הגיל הצעירה (20-39): ביהודים היתה עלייה מונוטונית בין 1991 ו-2015 בתחלואה (גילאי 30-39 בגברים, גילאי 20-39 בנשים), וכן גם בגברים ערבים (בני 30-39) החל משנת 1999. בנשים ערביות צעירות (30-39) התחלואה היתה יציבה.
  • קבוצת גילאי הביניים (40-69) הכוללת את אוכלוסיית היעד לתכנית הלאומית לגילוי סרטן המעי הגס והחלחולת: ביהודים, הן גברים והן נשים, היתה יציבות או ירידה מובהקת בשיעורי התחלואה. בערבים, גם גברים וגם נשים, נצפתה בעיקר עלייה בהיארעות המחלה, למעט בנשים ערביות בנות 60-69 החל מ-2008, שאז נצפתה ירידה מובהקת בתחלואה.
  • קבוצת המבוגרים (70+): ביהודים, הן גברים והן נשים, נצפתה יציבות בתחלואה, ומאמצע שנות ה-2000 ירידה מובהקת בהיארעות. בערבים נצפתה יציבות בתחלואה בקרב גברים; בנשים היתה עלייה מובהקת עד 2006 ולאחר מכן התייצבות.

שלב המחלה בעת האבחנה

שיעור המאובחנים בשלב מחלה מוקדם עלה מ-17% ל-31% ב-25 השנים האחרונות, ככל הנראה כפועל יוצא של עליית שיעור ההשתתפות בתכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת, כמו גם עליית המודעות למחלה. על פי התכנית הלאומית למדדי איכות בקהילה, כ-60% מאוכלוסיית היעד לבדיקות הסינון נבדקו בשנת 2015, אם כי ההתוויה לבדיקה איננה ידועה.

לנתונים המלאים של הרישום הלאומי לסרטן לחצו כאן.

 

[1] נוצרים שאינם ערבים וכאלה ללא סיווג דת

[2] לפי אוכלוסיית התקן העולמית

נושאים קשורים:  היארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת,  מחקרים,  סרטן המעי הגס,  נתוני משרד הבריאות