בטיפול Treat-and-extend עם aflibercept או bevacizumab ניתנו 1 עד 2 זריקות פחות בהשוואה לתכנית טיפולים חודשית, במהלך חודשים 6-12, בקרב מטופלים עם בצקת מקולרית הקשורה עם חסימת וריד הרשתית המרכזי או hemiretinal vein occlusion, אך ההבדל בתוצאי הטיפול עדיין לא ברור וישנו צורך בהשוואה בין טיפול חודשי לטיפול לפי צורך (TAE, Treat-and-extend) עם אנטי VEGFי(vascular endothelial growth factor) לבצקת מאקולרית בשל חסימת וריד הרשתית המרכזי (central retinal vein occlusion) או hemiretinal vein occlusion.

מחקר חדש בוצע במטרה להשוות תוצאי חדות ראייה ועובי central subfield בקרב משתתפים במחקר ה-SCORE2י(Study of Comparative Treatments for Retinal Vein Occlusion 2) שקיבלו משטרי טיפול בזריקות חודשיות או TAE של Aflibercept (איילה – Eylea ; זאלטראפ – Zaltrap) או Bevacizumab (אווסטין – Avastin) לאחר תגובה טובה בחודש השישי.

המחקר קליני אקראי כלל מטופלים מתוך 66 מרפאות פרטיות או מרכזים אקדמיים בארה"ב. כל המשתתפים סבלו מבצקת מאקולרית הקשורה עם חסימת וריד הרשתית המרכזי או hemiretinal vein occlusion, השתתפו במחקר ה-SCORE2 והיו בעלי תגובה טובה לזריקות חודשיות לאחר ששת החודשים הראשונים של המחקר.

המשתתפים שחולקו בהתחלה לקבלת aflibercept בזריקות חודשיות חולקו אקראית לתכנית טיפולים חודשית או TAE, והמשתתפים שחולקו בהתחלה לקבלת bevacizumab בזריקות חודשיות, חולקו קראית לקבלת תכנית חודשית או TAE. המשתתף הראשון עבר רנדומיזציה במחקר ה-SCORE2 בספטמבר 2014 וביקור המעקב האחרון אירע באוקטובר 2016. התוצא הראשוני שנמדד היה שינוי מהחודש השישי לחודש ה-12 בניקוד במבדקי חדות ראייה.

293 המשתתפים היו בעלי גיל ממוצע (סטיית תקן) של 68.9 (11.9) שנים, 127 (43.3%) היו נשים. מתוכם, 79 עברו רנדומיזציה ל-aflibercept במתן חודשי, 80 ל-aflibercept לפי TAE,י67 ל-bevacizumab במתן חודשי ו-67 ל bevacizumab לפי TAE.

ההבדל הממוצע בין קבוצות הטיפול (השינוי בניקוד חדות הראייה בקבוצה החודשית פחות השינוי בקבוצת ה-TAE) מהחודש השישי לחודש ה-12 היה 1.88 (97.5%CI -1.07-4.83 ; p=0.15) עבור aflibercept ו-1.98 (97.5%CI -1.08-5.03 ; P=0.15) עבור bevacizumab. בזרוע ה-aflibercept, מספר הזריקות הממוצע בין חודש 6 ו-11 היה 5.8 בקבוצת הזריקות החודשיות (95%CI 5.6-5.9) ו-3.8 בקבוצת הTAEי(95%CI 3.5-4.1 ; p<0.001). בזרוע ה-bevacizumab, מספר הזריקות הממוצע היה 5.8 (95%CI 5.6-5.9) בקבוצת הזריקות החודשיות ו4.5 בקבוצת ה-TAEי(95%CI 4.2-4.8 ; p<0.001).

לסיכום, בטיפול Treat-and-extend עם aflibercept או bevacizumab ניתנו 1 עד 2 זריקות פחות בהשוואה לתכנית טיפולים חודשית, במהלך חודשים 6-12, בקרב מטופלים עם בצקת מקולרית הקשורה עם חסימת וריד הרשתית המרכזי או hemiretinal vein occlusion. בשל רווחי סמך רחבים על ההבדל בין הקבוצות, יש צורך במשנה זהירות לפני שניתן להסיק כי משטרי הטיפול קשורים עם תוצאים ראייתיים דומים.

מקור:

Scott IU, VanVeldhuisen PC, Ip MS, Blodi BA, Oden NL, Altaweel M, Berinstein DM, . Comparison of Monthly vs Treat-and-Extend Regimens for Individuals With Macular Edema Who Respond Well to Anti–Vascular Endothelial Growth Factor MedicationsSecondary Outcomes From the SCORE2 Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. Published online February 24, 2018. doi:10.1001/jamaophthalmol.2017.6843

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ

 

 

נושאים קשורים:  bevacizumab,  aflibercept,  בצקת מאקולרית,  central retinal vein occlusion,  Eylea,  Zaltrap,  אווסטין,  Avastin,  מחקרים