השמנת יתר נקשרה במחקרים רבים לעלייה בהיארעות ותמותה מסרטן צוואר הרחם. החוקרים בדקו את ההשערה שהסיבה לכך היא ירידה באבחון טרום-ממאירות ועלייה באבחון ממאירות בנשים הסובלות מהשמנת יתר העוברות בדיקות סקירה כמקובל.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי נכללו קרוב למליון נשים בגילאי 30-64 שעברו בדיקות ציטולוגיה ו-HPV DNA במסגרת חברת ביטוח אמריקאית בין השנים 2003-2015. BMI הוגדר נמוך-תקין (פחות מ-25), עודף משקל (25-30) או השמנת יתר (מעל 30). הסיכון לטרום-ממאירות או ממאירות של צוואר הרחם ב-5 שנים חושב בעזרת מודלים לוגיסטים.

נתונים סטטיסטיים: נשים עם השמנת יתר נמצאו בסיכון הנמוך ביותר לאבחנה של טרום-ממאירות של צוואר הרחם במהלך 5 שנים (0.51%, רווח בר סמך של 95%: 0.48-0.54%) לעומת נשים במשקל נמוך-תקין (0.73%, רווח בר סמך של 95%: 0.7-0.76%). בניגוד, נשים עם השמנת יתר נמצאו בסיכון הגבוה ביותר לאבחנת ממאירות של צוואר הרחם ב-5 שנים לעומת נשים במשקך נמוך-תקין (0.083%, רווח בר סמך שך 95% :  0.072-0.096%, לעומת 0.056%, 0.048-0.066%). (p trend<0.001). כ-20% ממקרי ממאירות צוואר הרחם במחקר זה קשורים להשמנת יתר בנשים שעברו בדיקות סקירה כמקובל.

סיכום: מחקר אוכלוסיה גדול זה מצא שכיחות מוגברת של ממאירות צוואר הרחם בנשים עם השמנת יתר על אף ביצוע בדיקות סקירה כמקובל, ככל הנראה עקב תת-אבחון של טרום ממאירות, ממצא המחייב המשך מחקר ושיפור טכנולוגיות לאיתור טרום-ממאירות בצוואר הרחם בנשים עם השמנת יתר.

מקור:

Epidemiologic Evidence That Excess Body Weight Increases Risk of Cervical Cancer by Decreased Detection of Precancer
Bosco, Adriana PhD; Lopez, Régis MD, PhD; Barateau, Lucie MD; Chenini, Clarke MA et al. J Clin Oncol 2018 Jan 22

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

 

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  עודף משקל,  סרטן צוואר הרחם,  HPV,  מדד מסת הגוף,  מחקרים