מלנומה 12.03.2018

פרופרנולול מונע הישנות מלנומה עורית

מחקר פרוספקטיבי מבוקר מצא כי נטילת פרופרנולול (דרלין, פרולול) עם קבלת אבחנה של מלנומה עורית ללא גרורות מפחיתה בכ-80% את הסיכון להישנות המחלה ותומך בייעוד מחודש של פרופרנולול לטיפול מניעתי עבור מטופלים עם מלנומה

מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)
מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)

מחקרים טרום-קליניים ורטרוספקטיביים הראו כי חוסמי בטא מעכבים צמיחת כלי דם ומפריעים לנדידת תאי מלנומה על ידי עיכוב תגובות התלויות בנוראדרנלין. מטרת המחקר הנוכחי היתה לחקור את היעילות הקלינית של טיפול בחוסם בטא בקרב מטופלים עם מלנומה ולקבוע האם פרופרנולול (Propranolol – Deralin, Prolol) משפר את ההישרדות ללא התקדמות של חולי מלנומה.

בוצע מחקר פרוספקטיבי במרכז יחיד בהשתתפות מטופלים שקיבלו טיפול עבור מלנומה עם פרופרנולול לשימוש מחוץ להתוויה. מטופלים עם מלנומה עורית בשלבים IB עד IIIA שאושרה היסטולוגית, ללא עדויות לגרורות, נכללו במחקר. בזמן קבלת האבחנה, המשתתפים התבקשו ליטול פרופרנולול (80 מ"ג ביום) כטיפול אדג'ובנטי מחוץ להתוויה. מטופלים שהסכימו לקבל את הטיפול נחשבו לחלק מעוקבת הפרופרנולול ומטופלים שסירבו לקבלת הטיפול אך הסכימו להשתתף בקבוצת הביקורת של המחקר נחשבו לעוקבת הלא-פרופרנולול. התוצא העיקרי שנבחן היה הישרדות ללא התקדמות. התקדמות המחלה הוערכה לפי נוכחות גרורות לימפטיות, במעבר (in-transit) או באיברים פנימיים ובנוסף תועדה סיבת המוות.

מבין 53 מטופלים (חציון גיל: 63 [טווח בין-רבעוני: 48-75], 33 גברים) שהשתתפו במחקר, 19 נכללו בעוקבת הפרופרנולול ו-34 מטופלים שהסכימו להשתתף במחקר אך סירבו ליטול פרופרנולול נכללו בעוקבת הביקורת. שתי העוקבות היו דומות מבחינת מאפיינים דמוגרפיים וגורמי ניבוי עיקריים בקו הבסיס. לאחר תיקנון עבור גורמי ניבוי ידועים, מודלים על שם קוקס אישור כי השימוש בפרופרנולול בזמן קבלת האבחנה נקשר באופן הפוך ומובהק להישנות מלנומה, עם ירידה של כ-80% בסיכון בקרב משתמשי פרופרנולול (יחס סיכון [hazard ratio]:י0.18, 95% רווח בר סמך: 0.04-0.89, p=0.03).

בהעדר מחקרים מבוקרי-אינבו, כפולי-סמיות עם הקצאה אקראית, מחקר זה הינו הראשון הידוע לחוקרים בו נעשה שימוש בפרופרנולול (דרלין, פרולול) מחוץ להתוויה עבור חולי מלנומה. תוצאות המחקר מאשרות תצפיות שפורסמו לאחרונה, לפיהן חוסמי בטא מגנים על מטופלים עם מלנומה עורית עבה מהישנות המחלה. מחקר זה נערך לפי המדיניות העדכנית של "ייעוד תרופתי מחודש" באונקולוגיה. ייעוד מחודש של המגוון הרחב של תרופות שאושרו לשימוש במטרה שאינה אונקולוגית עשוי להיות אסטרטגיה מושכת וזולה ולהציע אפשרויות טיפול יעילות יותר לחולי סרטן.

מקור: 

JAMA Oncol. 2018 Feb 8;4(2):e172908. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.2908. Epub 2018 Feb 8.
Propranolol for Off-label Treatment of Patients With Melanoma: Results From a Cohort Study.
De Giorgi V1, Grazzini M1, Benemei S2, Marchionni N3, Botteri E4, Pennacchioli E5, Geppetti P2, Gandini S6.

נושאים קשורים:  מלנומה,  חוסמי בטא,  פרופרנולול,  דרלין,  פרולול,  הישרדות ללא התקדמות,  מלנומה עורית,  ייעוד מחודש,  שימוש מחוץ להתוויה,  מחקרים
תגובות