סיוטי לילה 28.03.2018

הקשר בין סיוטי לילה והרכב כישורי שינה ב-NREM

האם יש קורלציה בין צפיפות כישורי שינה, מאפיין של שלבים 2 ו-3 של שנת NREM, לבין תדירות גבוהה של סיוטי לילה בהשוואה לנבדקים בריאים?

מחקר קנדי השווה צפיפות ותדר כישורי שינה בנבדקים עם תדירות סיוטים גבוהה לקבוצת ביקורת, ומצא כי זמן ההגעה לשינה בשלב 2 היה ארוך יותר והרכב כישורי השינה היה שונה בקרב הסובלים מסיוטי לילה תדירים

סיוטי לילה תדירים (מעל אחד לשבוע) הם תופעה שכיחה יחסית בכ-5% מהאוכלוסיה, והם קשורים לעתים קרובות להפרעות נפשיות כגון חרדה, דיכאון, סכיזופרניה או PTSD, ולהפרעות כגון נרקולפסיה. למרות שחלומות וסיוטים הם תופעה המתרחשת בשנת REM בעיקרה, בסובלים מסיוטי לילה תדירים נמצאו בשינויים הן בשנת REM והן בשנת NREM.

מטרת המחקר היתה לבדוק האם יש קורלציה בין צפיפות כישורי שינה, מאפיין של שלבים 2 ו-3 של שנת NREM, ובין תדירות גבוהה של סיוטי לילה בהשוואה לנבדקים בריאים.

מתנדבים צעירים ובריאים גויסו למחקר ע״י פרסום במונטריאול. הנבדקים עברו סינון ראשוני לשלול פסיכופתולוגיות, מחלות כרוניות ושימוש בחומרים. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות עפ״י תדירות הסיוטים שהם זוכרים – בקבוצת המחקר נכללו נבדקים שהצהירו שהם זוכרים לפחות 2 חלומות רעים בשבוע, ובקבוצת הביקורת נכללו נבדקים שהצהירו שהם זוכרים חלום רע אחד או פחות בחודש.

כל הנבדקים עברו PSG בזמן תנומת בוקר, כאשר הטכנאי העיר אותם לאחר 10-15 דקות של שנת REM ובוצע רישום מידי של תוכן החלום. בנוסף, הנבדקים ביצעו מבחן שטף מילולי שתואם את שפת האם שלהם (אנגלית או צרפתית), וכן מילאו יומני שינה וחלום בשבוע שלפני ובשבוע שאחרי ה-PSG.

כישורי השינה זוהו ב-EEG באופן אוטומטי, ובהתייחסות לצפיפות (מספר כישורים לשעת שינה בשלב 2), אמפליטודה ותדר (איטיים 10-12.8 הרץ, מהירים 12.8-16 הרץ).

נתונים סטטיסטיים: 38 נבדקים נכללו בקבוצת המחקר (סיוטים) ו-25 בקבוצת הביקורת. בקבוצת הסיוטים הנבדקים זכרו יותר חלומות בכל שבוע (5.45 לעומת 4.22, p=0.028), ודיווחו על יותר חלומות רעים וסיוטים בהשוואה לקבוצת הביקורת.

זמן ההגעה לשינה בשלב 2 היה ארוך יותר בקבוצת הסיוטים (18 דקות בממוצע) לעומת קבוצת הביקורת (14 דקות בממוצע, p=0.023). לא נמצא הבדל בצפיפות הכוללת של כישורי השינה בשלב 2 של השינה, אך בקבוצת הסיוטים היו פחות כישורי שינה בתדר הנמוך ויותר כישורי שינה בתדר הגבוה, ולהיפך בקבוצת הביקורת.  ממצאים אלו היו קשורים גם לתוכן חלומות שלילי יותר ולניקוד גבוה בשאלוני מצבים פסיכופתולוגיים.

סיכום: ממצאי המחקר מעידים על הארכה של הזמן להתחלת שלב שני של השינה וצפיפות משתנה של כישורי שינה בתדר שונה בקרב נבדקים עם תדירות גבוהה של סיוטי לילה. ממצאים אלו תומכים בעדויות קודמות לכך שבנבדקים החווים סיוטי לילה יש שינויים גם במבנה שנת NREM. עוד נראה שממצאים אלו קשורים לתוכן חלומות שלילי וכן לתלונות נפשיות כגון חרדה ודיכאון.

מקור:

Picard-Deland C, Carr M, Paquette T, Saint-Onge K, Nielsen T, Sleep spindle and psychopathology characteristics of frequent nightmare recallers, Sleep Medicine (2017), doi: 10.1016/j.sleep.2017.10.003.

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיוטים,  כישורי שינה,  חלומות,  שלבי שינה,  REM,  NREM
תגובות