צטוקסימאב

יעילות טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי במעי הגס עם צטוקסימאב (ארביטוקס) תלויה במוטציות של הגידול

במחקר שבחן תוצאי יעילות של טיפול קו ראשון עם ארביטוקס בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס לפי סטטוס מוטציות בגנים BRAF ו-RAS, מצא כי מטופלים עם מוטציות בגנים RAS או BRAF השיגו תוצאים ירודים בהשוואה למטופלים ללא מוטציות בגנים אלו

מעי (אילוסטרציה)
מעי (אילוסטרציה)

דווח על יעילות רעועה של צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) בקרב מטופלים עם מוטציות בגנים BRAF/RAS. קיים מידע מועט לגבי היתרון של צטוקסימאב בחיים האמיתיים לפי סטטוס מוטציות בגנים BRAF/RAS.

מחקר EREBUS הינו מחקר עוקבה רב-מרכזי בו השתתפו 65 מטופלים עם סרטן גרורתי ובלתי נתיח של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציות בגן KRASי(wild type; KRASwt), שקיבלו טיפול קו-ראשון עם צטוקסימאב בשנים 2009-2010 והיו במעקב במשך שנתיים (חמש שנים עבור סטטוס חיות). שיעור התגובה האובייקטיבית (Objective response rate - ORR), שיעור כריתת גרורות, ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית הוערכו לפי סטטוס המוטציות: מוטציה (mt) בגן RAS י(RASmt) ללא תלות בסטטוס BRAF, RASwt/BRAFmt ו-RASwt/BRAFwt. ניתוחים רבי-משתנים על שם קוקס שימשו להערכת הקשר בין סטטוס המוטציות לבין מוות או התקדמות.

389 מטופלים נכללו וסטטוס BRAF/RAS היה ידוע אצל 310 (80%) מטופלים: 64 היו עם RASmtי(21%), 33 עם RASwt/BRAFmtי(11%) ו-213 עם RASwt/BRAFwtי(69%). המאפיינים בקו הבסיס היו, בהתאמה: חציון גיל: 65, 64 ו-63 שנים; גברים: 63%, 64% ו-69%; סטטוס תפקודי 0-1 לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG):י75%, 76% ו-79%; גרורות בכבד בלבד: 39%, 33% ו-40%. ORR היה 40.6% (95% רווח בר סמך: 28.5-53.6) בקרב מטופלים עם RASmt,י30.3% (15.6-48.7) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFmt ו-62.4% (55.8-69.0) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFwt. כריתת גרורות בוצעה בקרב 12 מטופלים עם RASmtי(18.8% [10.1-30.5]; שמונה כריתות רדיקליות של 0R/1R/גלי רדיו), שני מטופלים עם RASwt/BRAFmtי(6.1% [0.7-20.0]; שתי כריתות רדיקליות) ו-75 מטופלים עם RASwt/BRAFwtי(35.2% [28.8-41.6]; 47 כריתות רדיקליות).

חציון ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית היו, בחודשים, 8.0 (5.9-9.3) ו-18.4 (10.9-23.3) בקרב מטופלים עם RASmt,י6.0 (2.3-7.2) ו-9.7 (6.9-16.6) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFmt ו-10.4 (9.5-11.0) ו-29.3 (26.3-36.1) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFwt. בניתוחים רבי-משתנים, מוות (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י3.13 [2.04-4.79]) והתקדמות (HR:י2.69 [1.78-4.07]) היו שכיחים יותר בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFmt בהשוואה למטופלים עם RASwt/BRAFwt. בהשוואה למטופלים עם RASwt/BRAFwt, יHR לתמותה היה 1.63 (1.13-2.35) עבור מטופלים עם RASwt/BRAFmt ו-HR להתקדמות היה 1.41 (0.98-2.04; p=0.06).

מחקר EREBUS מאשר את ההבדלים בתוצאים הקליניים במסגרת החיים האמיתיים עם מוטציות בגנים BRAF/RAS בגידול בלתי נתיח מסוג mCRC בקרב מטופלים שקיבלו טיפול קו ראשון עם צטוקסימאב (ארביטוקס), אשר הפגין את היעילות הגבוהה ביותר בקרב מטופלים ללא מוטציות בגנים BRAF/RAS.

מקור: 

Outcomes of cetuximab in 1st-line therapy for metastatic colorectal cancer (mCRC) according to tumor RAS/BRAF mutation (mt) status in the EREBUS cohort
ASCO

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  ארביטוקס,  מחקר EREBUS,  סטטוס מוטציות,  RAS,  BRAF,  שיעור התגובה האובייקטיבית,  כריתת גרורות,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות