למידה רפואית אינטרנטית

הטמעת מידע חדש בתחום האונקולוגיה באמצעות לימוד רפואי אינטרנטי

החוקרים בדקו האם ניתן לשפר את הידע של אונקולוגים בנוגע לטיפול בסרטן המעי הגס כתלות בצד בו הופיע הגידול באמצעות סרטון לימודי רפואי אינטרנטי תוך השוואה בין הידע שהיה למשתתפים לפני לבין הידע שהיה לאותם משתתפים אחרי הצפייה בסרטון

למידע החדש הקיים בנוגע להשפעה של הצד בו קיים גידול על הטיפול בסרטן המעי הגס עם גרורות (mCRC - metastatic colorectal cancer) ישנן השפעות חשובות על הקליניקה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע האם לימוד רפואי ממושך  אינטרנטי (CME - clinical medical education) יכול לשפר את הידע של אונקולוגים בנוגע למידע העדכני ביותר הקיים על טיפולים בגידולים בצד ימין בהשוואה לגידולים בצד שמאל והאם שיטה זו יכולה לשפר את ההיענות של הרופאים לשימוש אופטימלי ומבוסס עדויות בנוגדני EGFR.

החוקרים יצרו סרטון אינטרנטי באורך של 30 דקות בו מתקיים דיון בין שלושה מומחים בתחום והציגו אותו במדינות מחוץ לארה"ב במרץ 2017. איסוף המידע נמשך עד יוני 2017. החוקרים העריכו את ההשפעה הלימודית באמצעות השוואה בין הידע שהיה לרופאים לפני ואחרי הצפייה בסרט, כאשר כל משתתף היווה את קבוצת הביקורת של עצמו.

החוקרים השתמשו בשאלון עם דירוג של 5 נקודות בסולם ליקרט, שהיה מורכב משלוש שאלות רב בררתיות, שאלת ידע אחת ושאלה אחת שעסקה בתחושת המסוגלות העצמית שלהם. על מנת להשוות בין הציונים שהתקבלו לפני לבין הציונים שהתקבלו אחרי ההתערבות החוקרים ביצעו מבחן chi-squared (רמת מובהקות 5%, P< 0.05). כמו כן, על מנת לקבוע את העוצמה של השינוי הכולל במספר התשובות הנכונות ואת השינוי עבור כל שאלה בנפרד, החוקרים השתמשו במדד Cramer's V (גודל האפקט: ללא שינוי/ שינוי מינימלי >0.05, שינוי קטן 0.06-0.15, שינוי בינוני 0.16-0.30 ושינוי גדול > 0.30).

142 אונקולוגים מילאו את השאלונים לפני ואחרי ההתערבות. למרות שהמשתתפים הראו רמת ידע טובה כבר בנקודת ההתחלה שהשתקפה בכל שלושת השאלות (70-80% ענו תשובה נכונה), נצפה שיפור משמעותי ואפקט קטן/בינוני בנוגע למידע הבא: היכולת לזהות שטיפול עם נוגדני EGFR הוא הבחירה המועדפת לטיפול במטופלים עם גידול בצד שמאל (שיפור של 21%, P=0.005 ; V= 0.169) והיכולת לזהות שההעדפה הטיפולית הזו מבוססת על OSי(overall survival) ו-PFSי(progressive free survival) טובים יותר שנצפו בקבוצת המטופלים הללו בהשוואה לקבוצת המטופלים שהיו עם גידולים בצד ימין (שיפור של 21%, P= 0.001 ; V=0.222).

באופן מעניין, כאשר המשתתפים במחקר נשאלו לגבי דרך הטיפול הנכונה במטופלים עם פריחה בדרגה 2 הקשורה לטיפול בנוגדני EGFR, נצפתה ירידה של 15% במספר המשתתפים שהצליחו לענות נכון לאחר הצפייה בסרטון (מ-80% ל-68%). ייתכן כי זה נבע מחוסר בהירות בנוגע לגישה הנכונה וצורך להבהיר זאת בצורה ברורה יותר. בנוסף, כ-30% מהמשתתפים דיווחו על עליה בתחושת הביטחון שלהם בבחירת הטיפול על סמך הצד בו הגידול הופיע בזכות הצפייה שלהם בסרטון.

החוקרים הסיקו שהסרטון האינטרנטי בו ניתן לצפות במומחים דנים בנושא הוביל להשפעה לימודית חיובית. באופן מעודד, נראה כי למשתתפים במחקר הייתה רמת ידע טובה כבר בנקודת ההתחלה בנוגע להבנה של החשיבות של צד הגידול בבחירת הטיפול המתאים. עם זאת, נראה כי קיים צורך בלימוד נוסף של תופעות הלוואי הקיימות בטיפול עם נוגדני EGFR. המחקר מדגים שלימוד רפואי אינטרנטי הוא בעל ערך בהבנה והיישום של מידע חדש וביכולת לזהות אילו נושאים דורשים הסברים נוספים.

מקור: 

Fisher, G. et al. (2018) Annals of Oncology 29,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטון אינטרנטי,  נוגדני EGFR,  סרטן המעי הגס,  תופעות לוואי,  נושא mCRC בחסות חברת Merck