איקסקיזומאב 16.04.2018

איקסקיזומאב מספק שיפורים גדולים וממושכים בספחת רובדית עם מעורבות כפות הידיים והרגליים

יתרונות הטיפול באיקסקיזומאב (טאלץ) על פני אטנרצפט (אנברל) או אינבו בטיפול בספחת רובדית, בינונית עד חמורה עם השפעה על כפות הידיים והרגליים, מופיעים בשלב מוקדם של הטיפול ונמשכים כל זמן שנמשך הטיפול, אף למעלה משנה

לספחת של כפות הידיים והרגליים (Palmoplantar psoriasis) יש השפעה רבה, גופנית ורגשית, על המטופלים, והיא עשויה להיות קשה לטיפול. המחקר שלהלן העריך את היעילות של איקסקיזומאב (Ixekizumab - Taltz) בטיפול במטופלים עם ספחת רובדית (plaque psoriasis) בינונית עד חמורה עם מעורבות בינונית עד חמורה, שאינה מוגלתית, בכפות הידיים והרגליים.

בשלושה מחקרים מבוקרי-אינבו עם סמיות כפולה בשלב III השתתפו מטופלים עם ספחת רובדית בינונית עד חמורה שאינה מוגלתית: במחקר UNCOVER-1 השתתפו 1,296 מטופלים, במחקר UNCOVER-2 השתתפו 1,224 מטופלים ובמחקר UNCOVER-3 השתתפו 1,346 מטופלים. המטופלים הוקצו אקראית לזריקה תת-עורית של איקסקיזומאב במינון 80 מ"ג אחת לשבועיים (Q2W) או אחת לארבעה שבועות (Q4W), לאחר קבלת מינון התחלתי של 160 מ"ג, או לאינבו, למשך 12 שבועות. בנוסף, משתתפי המחקרים UNCOVER-2 ו- UNCOVER-3 הוקצו גם לאטנרצפט (Etanercept - Enbrel) במינון 50 מ"ג פעמיים בשבוע למשך 12 שבועות. מטופלים שהמשיכו להארכה ארוכת הטווח עם תווית פתוחה של מחקר UNCOVER-3 קיבלו איקסקיזומאב Q4W בשבועות 12 עד 60. מעורבות בינונית עד חמורה של כפות הידיים והרגליים הוגדרה כציון 8 ומעלה במדד השטח והחומרה של ספחת בכפות הידיים והרגליים (Palmoplantar Psoriasis Area and Severity Index – PPASI).

28% מהמטופלים שהשתתפו במחקרים UNCOVER-1, UNCOVER-2 ו- UNCOVER-3 היו עם מעורבות של כפות הידיים והרגליים בקו הבסיס (PPASI≥0, n=1,092) ו- 9.1% (n=350) מהם היו עם מעורבות בינונית עד חמורה, עם ציונים ממוצעים בקו הבסיס של PPASI 20, PPASI 24 ובנוסף, רובם (>60%) היו עם ציון 4 ומעלה בהערכת רופא גלובלית סטטית (static Physician's Global Assessment – sPGA). אחוזים גבוהים יותר של מטופלים שהוקצו לאיקסקיזומאב השיגו בשבוע 12 למחקר PPASI 50 ו- PPASI 75, בהשוואה למטופלים שהוקצו לאטנרצפט או לאינבו (כ- 80% לעומת 67.8% ו- 32.9%, בהתאמה וכ- 70% לעומת 44.1% ו- 18.8%, בהתאמה; p<0.05 עבור כל האינטראקציות). PPASI 100הושג על ידי אחוזים גבוהים יותר של מטופלים שהוקצו לאיקסקיזומאב בהשוואה לאינבו (כ- 50% לעומת 8.2%, p<0.001) ועל ידי אחוזים גבוהים יותר של מטופלים שהוקצו לאיקסקיזומאב Q2W בהשוואה לאטנרצפט (51.8% לעומת 32.2%, p<0.05). התוצאים נשמרו או השתפרו בקרב מטופלים שהמשיכו בטיפול באיקסקיזומאב Q4W עד שבוע 60. ההבדלים בין איקסקיזומאב לאינבו או אטנרצפט היו מובהקים סטטיסטית החל משבוע 1.

בניתוח זה של תת-אוכלוסיית מטופלים ממחקרים קליניים בשלב III עם ספחת רובדית בינונית עד חמורה ומעורבות בינונית עד חמורה של כפות הידיים והרגליים, איקסקיזומאב (טאלץ) הביא לשיפורים גדולים ומהירים יותר בהשוואה לאינבו ואטנרצפט (אנברל) בשבוע 12, כאשר השיפורים שנצפו עם איקסקיזומאב נשמרו עם המשך הטיפול.

מקור: 

Efficacy of ixekizumab compared to etanercept and placebo in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis and non-pustular palmoplantar involvement: results from three phase 3 trials (UNCOVER-1, UNCOVER-2 and UNCOVER-3)
Menter A, Warren RB, Langley RG, Merola JF, Kerr LN, Dennehy EB, Shrom D, Amato D, Okubo Y, Reich K.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Oct;31(10):1686-1692. doi: 10.1111/jdv.14237. Epub 2017 Apr 26.

נושאים קשורים:  איקסקיזומאב,  טאלץ,  אטנרצפט,  אנברל,  מדד לחומרת ספחת בכפות הידיים והרגליים,  PPASI,  UNCOVER-1,  UNCOVER-2,  UNCOVER-3,  מחקרים,  ספחת בכפות הידיים והרגליים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו