ספחת 15.04.2018

איקסקיזומאב מביא לתוצאים טובים יותר מאטנרצפט ואינבו בספחת בינונית עד חמורה

ממצאים משולבים משלושה מחקרים גדולים העלו כי טיפול בספחת בינונית עד חמורה במשך 12 שבועות אינדוקציה משיג תוצאות מהירות וטובות יותר עם איקסקיזומאב (טאלץ) בהשוואה לאטנרצפט (אנברל) ואינבו, עם שיפורים גדולים יותר בשטח וחומרת הספחת ובספחת בציפורניים ושיפורים גדולים יותר כאשר איקסקיזומאב ניתן פעם בשבועיים, בהשוואה לארבעה שבועות

איקסקיזומאב (Ixekizumab - Taltz), נוגדן חד-שבטי עם זיקה גבוהה נגד אינטרלויקין-17Aי(IL-17A), אושר לטיפול בספחת (psoriasis) בינונית עד חמורה. ניתוח זה מספק סקירת יעילות משלושה מחקרי ספחת בשלב III:יUNCOVER-1,יUNCOVER-2 ו- UNCOVER-3.

שולבו נתונים מתקופת אינדוקציה של 12 שבועות בשלושה מחקרים, במסגרתם מטופלים עם ספחת בינונית עד חמורה קיבלה איקסקיזומאב במינון 80 מ"ג אחת לשבועיים (Q2W, n=1,169) או לארבעה שבועות (W4Q, n=1,165) לאחר מינון התחלתי של 160 מ"ג; אטנרצפט (Etanercept - Enbrel) במינון 50 מ"ג בפעמיים בשבוע (n=740); או אינבו (n=792). התוצאים העיקריים היו אחוז המטופלים שהשיגו ציון 0 או 1 בהערכת רופא גלובלית סטטית (static Physician's Global Assessment – sPGA) ושיפור בשיעור 75% במדד שטח וחומרת הספחת (PASI 75) מקו הבסיס עד שבוע 12. שיעורי התגובה הושוו בין הטיפולים באמצעות מבחן קוכרן-מנטל-האנזל לכל מחקר. השוואות בין הטיפולים לאינבו כללו מידע משלושה מחקרים, בעוד שהשוואות שכללו את אטנרצפט התבססו על שני מחקרים.

הטיפול באיקסקיזומאב הפגין עליונות על אינבו (p<0.001) ואטנרצפט (p<0.001) בהשגת ציון 0 או 1 ב- sPGA והשגת PASI 75 בשבוע 1. בשבוע 12, תדירות המטופלים שהשיגו PASI 75/90/100 עם טיפול באיקסקיזומאב W2Q היתה 90%/70%/40%, בהתאמה. מטופלים שקיבלו איקסקיזומאב הראו שיפורים גדולים יותר בהשוואה לאינבו ואטנרצפט באחוז שטח פני הגוף המעורב ובספחת בציפורניים. בנוסף נמצא כי איקסקיזומאב W2Q הפגיון עליונות על איקסקיזומאב W4Q בכל תוצאי הטיפול.

טיפול באיקסקיזומאב (טאלץ), בשני משטרי המינון, הראה תחילת פעילות מהירה יותר ויעילות עליונה בהשוואה לאינבו ואטנרצפט (אנברל), כאשר מינון איקסקיזומאב הניתן פעם בשבועיים סיפק תוצאים טובים יותר בהשוואה למתן מינון פעם בארבעה שבועות, במהלך 12 השבועות הראשונים לטיפול.

מקור: 

Br J Dermatol. 2017 Oct 9. doi: 10.1111/bjd.16050. [Epub ahead of print]
Ixekizumab treatment for psoriasis: Integrated efficacy analysis of three double-blinded, controlled studies (UNCOVER-1, UNCOVER-2, UNCOVER-3).
Papp KA1, Leonardi CL2, Blauvelt A3, Reich K4, Korman NJ5, Ohtsuki M6, Paul C7, Ball S8, Cameron GS8, Erickson J8, Zhang L8, Mallbris L8, Griffiths CEM9.

נושאים קשורים:  ספחת,  איקסקיזומאב,  טאלץ,  אטנרצפט,  אנברל,  UNCOVER-1,  UNCOVER-2,  UNCOVER-3,  הערכת רופא גלובלית סטטית,  sPGA,  מדד שטח וחומרת הספחת,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות