ספחת רובדית 15.04.2018

קשיים במערכות יחסים על רקע תסמיני ספחת

מטופלים עם ספחת החווים קשיים במערכות יחסים על רקע תסמיני העור חווים הקלה גדולה יותר עם איקסקיזומאב (טאלץ) בהשוואה לאטנרצפט (אנברל) או אינבו

איקסקיזומאב (טאלץ) מביא לשיפור גדול ומהיר יותר בקשיים במערכות יחסים הנובעים מתסמיני עור בקרב מטופלים עם ספחת רובדית בינונית עד חמורה, כולל קשיים בתפקוד המיני, בהשוואה לטיפול עם אטנרצפט (אנברל) או אינבו, במשך 12 שבועות. חומרת הקשיים במערכות יחסים על רקע תסמיני העור בקו הבסיס משפיעה על הסיכוי לשיפור עם טיפול תרופתי.

תסמיני ספחת (psoriasis) עשויים לפגום באיכות חיי המטופלים. קשיים הקשורים לעור המשפיעים על מערכות יחסים אישיות הינם דבר שכיח, שאינו מדווח דיו ואינו מובן לחלוטין. מטרת מחקר זה היתה להעריך את ההשפעה של טיפול עם איקסקיזומאב (Ixekizumab - Taltz) על קשיים הקשורים לעור במערכות יחסים, בקרב מטופלים עם ספחת בינונית עד חמורה.

נאסף מידע משני מחקרים קליניים גדולים בשלב III,יUNCOVER-2 ו- UNCOVER-3, לגבי בעיות במערכות יחסים הקשורות לעור בקרב 2,570 מטופלים עם ספחת רובדית בינונית עד חמורה. המטופלים הוקצו לקבלת זריקת אינבו תת-עורית (n=361), אטנרצפט (Etanercept - Enbrel) במינון 50 מ"ג פעמיים בשבוע (n=740) או איקסקיזומאב במינון 80 מ"ג בזריקה פעם בשבועיים (Q2W, n=736) או ארבעה שבועות (Q4W, n=733) במשך 12 שבועות, לאחר מינון התחלתי של 160 מ"ג. תחום מערכות היחסים האישיות (Personal Relationships Domain - PRD) במדד איכות החיים הדרמטולוגית (Dermatology Life Quality Index - DLQI) (פריטים 8 ו- 9) שימש להערכת מידת ההשפעה של העור בגרימת קשיים במערכות יחסים אישיות בשבועות 0, 2, 4 ו- 12. בוצעה השוואה של שיפור בין איקסקיזומאב לבין אטנרצפט ואינבו באמצעות מודלים לוגיסטיים. גורמים הקשורים לשיפור הוערכו על ידי רגרסיות לינאריות מרובות. פריט 9 ב- DLQI, אשר מעריך קשיים מיניים, נותח בנפרד.

ציוני PRD הממוצעים בקו הבסיס היו דומים בכל קבוצות הטיפול: אינבו - 1.8 (סטיית תקן: ± 1.9); אטנרצפט - 1.7 (±1.8); איקסקיזומאב W2Q - 1.7י(±1.8); איקסקיזומאב W4Q - 1.6י(±1.8). טיפול עם איקסקיזומאב הביא לשיפור מהיר ומובהק בציון PRD הממוצע, בהשוואה לאינבו ואטנרצפט (p<0.001 בכל נקודות הזמן). ציוני PRD בקו הבסיס היו הגורם המנבא השלילי החזק ביותר לשיפור. איקסקיזומאב אפשר לשיעור ניכר יותר של מטופלים עם ספחת רובדית בינונית עד חמורה לחוות הקלה בקשיים המיניים הקשורים לעור בשבוע 12, בהשוואה לאינבו (p<0.001) או אטנרצפט (p<0.001).

איקסקיזומאב (טאלץ) מביא לשיפור בקשיים הקשורים לעור המשפיעים על מערכות יחסים אישיות בקרב מטופלים עם ספחת בינונית עד חמורה.

מקור: 

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Nov;31(11):1867-1875. doi: 10.1111/jdv.14377. Epub 2017 Sep 4.
Impact of ixekizumab treatment on skin-related personal relationship difficulties in moderate-to-severe psoriasis patients: 12-week results from two Phase 3 trials.
Guenther L1, Warren RB2, Cather JC3, Sofen H4, Poulin Y5,6, Lebwohl M7, Terui T8, Potts Bleakman A9, Zhu B9, Burge R9,10, Reich K11, van de Kerkhof P12.

נושאים קשורים:  ספחת רובדית,  איקסקיזומאב,  טאלץ,  אטנרצפט,  אנברל,  מערכת יחסים,  תפקוד מיני,  בטחון עצמי,  מחקרים
תגובות