סוכרת נעורים 03.04.2018

סוכרת נעורים וסיכויי תעסוקה ורמת הכנסה

לחולי סוכרת סיכויי תעסוקה נמוכים יותר וכן רמת הכנסה נמוכה יותר בהשוואה לאנשים ללא סוכרת נעורים

סוכרת נעורים (צילום: אילוסטרציה)

ניתוח נתונים של כ-4,000 חולי סוכרת נעורים ו-17,000 נבדקי ביקורת בריאים מצא כי לחולי סוכרת סיכויי תעסוקה נמוכים יותר וכן רמת הכנסה נמוכה יותר בהשוואה לאנשים ללא סוכרת נעורים.

בריאות בגיל מבוגר והתחום המקצועי משפיעים במידה רבה על סיכויי התעסוקה וההשתכרות, אך קיימים גורמים נוספים המשפיעים על התעסוקה של חולי סוכרת נעורים, אותם יש להמשיך לחקור.

מחקרים קודמים דיווחו על השפעות שליליות של סוכרת נעורים (type 1 diabetes) עם תוצאות בשוק העבודה, כגון רמת התעסוקה והכנסה בשלב מאוחר בחיים. עם זאת, ידוע רק מעט על המנגנונים הפועלים על השפעות אלו. מחקר זה ביקש לנתח את התפקיד המתווך של בריאות מבוגרים, השכלה, תעסוקה והקמת משפחה.

ניתוח זה הכיל מידע לגבי 4,179 נבדקים מהמרשם השבדי לסוכרת בילדים ו- 16,983 נבדקים שיצרו קבוצת ביקורת, אשר נולדו בשנים 1962-1979 והיו במעקב מגיל 30 עד 50. ההשפעה הכללית של סוכרת נעורים חולקה להשפעה ישירה והשפעה עקיפה (מתווכת) על ידי ניתוח תיווך סטטיסטי. בנוסף, בחנו החוקרים האם לסוכרת נעורים השפעות שונות על תוצאות שוק העבודה לפי מגדר ומצב סוציואקונומי.

סוכרת נעורים שהתפרצה בילדות השפיעה באופן שלילי על התעסוקה (ירידה של 32% ו- 24% בסיכוי להעסקת נשים וגברים עם סוכרת נעורים) ועל רמת ההכנסה (הכנסות נמוכות ב-6% עבור נשים ו-8% עבור גברים עם סוכרת נעורים).

כל הגורמים המתווכים שנחקרו נמצאו כתורמים להשפעה הכללית, כאשר בריאות מבוגרים והתחום המקצועי תרמו במידה הרבה ביותר. עם זאת, לא היה ניתן לייחס חלק מההשפעה לאף אחד מהגורמים המתווכים שנחקרו ולכן חלק מההשפעה נבעה ככל הנראה ממאפיינים אחרים של המחלה שפוגעים בהזדמנויות בשוק העבודה. ההשפעה של סוכרת נעורים על התעסוקה ורמת ההכנסה לא השתנתה במידה ניכרת לפי המצב הסוציואקונומי של המשפחה (השכלת ההורים והכנסה למשק בית).

חלק ניכר מההשפעה של סוכרת נעורים על שוק העבודה מיוחס לבריאות בגיל מבוגר, אך קיימים גורמים מתווכים חשובים נוספים שיש לשקול על מנת להפחית את ההשפעה השלילית של נוכחות מחלה זו על המצב התעסוקתי ורמת ההכנסה.

מקור: 

Why childhood-onset type 1 diabetes impacts labour market outcomes: a mediation analysis

נושאים קשורים:  סוכרת נעורים,  סוכרת ותעסוקה,  מחקרים
תגובות