התקן תוך רחמי 08.04.2018

מחקר ישראלי: שימוש בהתקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל (מירנה, ג'יידס) אינו מגביר את הסיכון לסרטן שד

בהשוואה בין נשים בגילאי 40-50 שלא השתמשו לנשים שהשתמשו בהתקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל (מירנה, ג'יידס), נמצא כי הסיכון לסרטן שד דומה בסך הכל בשתי קבוצות הנשים, עם עלייה קלה בסיכון לסרטן שד פולשני בקרב נשים בגילאי 40-45 המשתמשות בהתקן

מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את הקשר בין התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל במינון 52 מ"ג (Levonorgestrel-releasing intrauterine system – LNG-IUS; מירנה, ג'יידס) לבין הסיכון לסרטן שד.

עוקבה שכללה את כל הנשים המבוטחות במכבי שירותי בריאות שגילן היה 40-50 בין ינואר 2003 לדצמבר 2013 שימשה לאיתור נשים שהשתמשו ב- LNG-IUS, אשר הוגדרו כ"מקרים", כאשר לכל מקרה הותאמו לפי גיל שתי נשים שאינן משתמשות ב-LNG-IUS, אשר הוגדרו כ"ביקורות". קריטריונים לשלילת ההשתתפות במחקר כללו אבחנה קודמת של סרטן שד, טיפול קודם (חמש שנים לפני הכניסה למחקר) וטיפול עוקב בהורמונים נשיים אחרים או טמוקסיפן (Tamoxifen) מניעתי. גידולים פולשניים אופיינו לפני הטיפול שניתן (כימותרפיה, טיפול בהורמונים, טרסטוזומאב [Trastuzumab - Herceptin] או שילובים).

הניתוח כלל 13,354 נשים שהשתמשו ב-LNG-IUS ו-27,324 משתתפות ביקורת (גיל ממוצע: 44.1 ± 2.6 שנים לעומת 44.9 ± 2.8 שנים; p<0.0001). לא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהערכות קפלן-מאייר לחמש שנים עבור הסיכון הכללי לסרטן שד או להיארעות קרצינומה שאינה פולשנית בצינוריות החלב (ductal carcinoma in situ - DCIS). נצפתה מגמה כלפי סיכון מוגבר לסרטן שד פולשני בקרב נשים שהשתמשו ב-LNG-IUS (הערכת קפלן-מאייר לחמש שנים: 1.06% לעומת 0.93%, p=0.051). הבדל זה נבע בעיקר מקבוצת הנשים הצעירות (גילאי 40-45: 0.88% לעומת 0.69%, p=0.014), בעוד שבקרב נשים מבוגרות, ההבדל היה ללא מובהקות סטטיסטית (1.44% לעומת 1.21%, p=0.26).

אפיון סרטן שד פולשני לפי הטיפול שניתן הראה כי נשים שהשתמשו ב-LNG-IUS היו עם שיעורים דומים של גידולים שטופלו בהורמונים, עם פחות גידולים שטופלו בטרסטוזומאב (7.5% לעומת 14.5%) ויותר גידולים שטופלו בכימותרפיה בלבד (25.8% לעומת 14.9%, p=0.041).

בקרב נשים סביב האל-וסת (peri-menopausal), השימוש ב-LNG-IUS (מירנה, ג'יידס) לא נקשר לעלייה בסיכון הכללי לסרטן שד, למרות שבתת-קבוצה של נשים בשנות ה-40 המוקדמות לחייהן, השימוש בהתקן נקשר לסיכון מעט גבוה לגידולים פולשניים בשד.

מקור: 

Breast Cancer Res Treat. 2018 Jan;167(1):257-262. doi: 10.1007/s10549-017-4491-2. Epub 2017 Sep 14.
Does levonorgestrel-releasing intrauterine system increase breast cancer risk in peri-menopausal women? An HMO perspective.
Siegelmann-Danieli N1, Katzir I2, Landes JV2, Segal Y3, Bachar R3, Rabinovich HR2, Bialik M2, Azuri J3,4, Porath A3, Lomnicky Y2.

נושאים קשורים:  התקן תוך רחמי,  לבונורגסטרל,  מירנה,  ג'יידס,  LNG-IUS,  סיכון לסרטן שד,  סרטן שד פולשני,  DCIS,  טמוקסיפן,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  טיפול הורמונלי,  מחקרים
תגובות