דלקת בדרכי השתן 10.04.2018

שימוש בתרביות שתן בסמוך לנקודת הטיפול לצורך התאמת אנטיביוטיקה

האם ביצוע תרביות שתן בסמוך לנקודת הטיפול עשוי לשפר את התאמת הטיפול האנטיביוטי בדלקות בדרכי השתן?

דגימת שתן (צילום: אילוסטרציה)

מחקר מבוקר אקראי זה בחן את העלות-תועלת של שימוש בתרביות שתן בסמוך לנקודת הטיפול לצורך התאמת הטיפול האנטיביוטי בהשוואה לאופן הטיפול המקובל.

היעילות של שימוש בתרביות שתן בסמוך לנקודת הטיפול (POC - point of care) לצורך מתן אנטיביוטיקה במסגרת טיפול ראשוני מתאימה אינה ידועה.

מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך האם השימוש בערכת Flexicult™ SSI-Urinary, אשר מכמתת גדילת חיידקים וקובעת רגישות לאנטיביוטיקה במסגרת הטיפול הראשוני, יכולה להוביל לתוצאות דומות יותר לאלו שמתקבלות בתרביות שתן, בהשוואה לטיפול המקובל.

במסגרת מחקר אקראי זה השתתפו נשים עם דלקת לא מורכבת בדרכי השתן ב-PCRNsי(primary care research networks) באנגליה, הולנד, ספרד וויילס. התוצאים של שתי הקבוצות הושוו באמצעות רגרסיה רב שלבית תוך בקרה על צברים.

329 משתתפות במחקר הוקצו בצורה אקראית לקבוצת ה-POCTי(POC testing) ו-325 משתתפות לקבוצת הטיפול המקובל. באנליזת התוצאות נכללו 324 ו-319 משתתפות, בהתאמה. תוצאות המחקר הראו כי בקבוצת ה-POCT, פחות נשים קיבלו טיפול אנטיביוטי לאחר הייעוץ הראשוני בהשוואה לקבוצת הטיפול המקובל (267/324 [82.4%] בהשוואה ל-282/319 [88.4%], יחס סיכויים 0.56, רווח בר סמך 95%= 0.35-0.88).

רופאים אשר השתתפו במחקר ציינו שתוצאות ה-POCT שינו את אופן הטיפול שלהם ב-190 מתוך 301 נשים (63.1%). למרות זאת, לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין שתי זרועות המחקר בנוגע להתאמה בין בחירת האנטיביוטיקה לבין תוצאות התרבית במעבדה (תוצא ראשי) ביום השלישי (39.3% ב-POCT בהשוואה ל-44.1% בטיפול המקובל, יחס סיכויים 0.84, רווח בר סמך 95%= 0.58-1.20).

כמו כן, לא נמצא הבדל בין הקבוצות בהיבט החלמה, הסכמת המטופל, חזרה של דלקות בדרכי השתן, ייעוצים חוזרים, עמידות לאנטיביוטיקה ואשפוזים. תוצאות המחקר הראו שתרביות POCT אינן בעלות עלות-תועלת טובה.

החוקרים הסיקו שתרביות שתן POC אינן יעילות כאשר משתמשים בהן לצורך התאמת אנטיביוטיקה באופן מיידי. קיים צורך בביצוע מחקרים נוספים על מנת להעריך את השימוש בבדיקה זו להתחלת 'טיפול אנטיביוטי מושהה'.

מקור: 

Butler, C.C. et al. (2018) British Journal of General Practice 68.

נושאים קשורים:  מחקרים,  עמידות חיידקים לתרופות,  זיהומים חיידקים,  ניתוח עלות תועלת,  point-of-care,  זיהומים בדרכי השתן
תגובות