סרטן המעי הגס 10.04.2018

משך טיפול כימותרפיה אדג'ובנטית בסרטן המעי הגס שלב 3

המחקר בדק האם טיפול אדג'ובנטי עם FOLFOX או CAPOX הניתן במשך שלושה חודשים איננו נחות בהשוואה לטיפול הניתן למשך שישה חודשים בסרטן המעי הגס

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

בקרב מטופלים עם סרטן המעי הגס דרגה III שקיבלו טיפול אדג'ובנטי עם FOLFOX או CAPOX, לא נמצאה אי נחיתות לטיפול במשך 3 חודשים, בהשוואה לטיפול במשך 6 חודשים. עם זאת, בקרב מטופלים שקיבלו טיפול עם CAPOX,י3 חודשי טיפול היו יעילים כמו 6 חודשים, בעיקר באוכלוסיה בסיכון נמוך.

מאז 2004, משטר טיפולי של שישה חודשי טיפול עם oxaliplatin בנוסף ל-fluoropyrimidine הינו הטיפול המקובל האדג'ובנטי למטופלים עם סרטן המעי הגס דרגה III. עם זאת, כיוון ש-oxaliplatin קשור עם נוירוטוקסיסיות מצטברת, משך טיפול קצר יותר עשוי לחסוך חלק מההשפעה הרעילה.

במחקר חדש בוצעה אנליזה משותפת פרוספקטיבית מתוכננת של 6 מחקרי פאזה 3, אקראיים, שבוצעו בו זמנית על מנת להעריך האם טיפול אדג'ובנטי עם FOLFOXי(fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin) או CAPOX י(capecitabine , oxaliplatin) הניתן במשך 3 חודשים, איננו נחות בהשוואה לטיפול הניתן למשך 6 חודשים.

התוצא הראשוני היה שיעור הישרדות ללא התקדמות המחלה לאחר 3 שנים. הוגדר כי ניתן לטעון לאי נחיתות של 3 חודשי טיפול בהשוואה ל-6 חודשי טיפול אם הגבול העליון של רווחי סמך דו-צדדיים של 95% של ה-Hazard ratio לא עלה מעל 1.2.

לאחר שדווחו 3,263 אירועים של הישנות המחלה או תמותה בקרב 12,834 מטופלים, האי נחיתות לטיפול במשך 3 חודשים בהשוואה ל-6 חודשים, לא אושרה באוכלוסיית המחקר הכללית (Hazard ratio 1.07 ; 95%CI 1.00-1.15). אי נחיתות של המשטר הטיפולי הקצר יותר נראתה עם CAPOXי(Hazard ratio 0.95 ; 95%CI 0.85-1.06) אבל לא עם FOLFOXי(Hazard ratio 1.16 : 95%CI 1.06-1.26).

באנליזה חוקרת של שילוב המשטרים, בקרב מטופלים עם גידולים T1,יT2 או T3 ו-N1,י3 חודשי טיפול היו לא נחותים ל-6 חודשים, עם שיעור הישרדות ללא התקדמות המחלה לאחר 3 שנים של 83.1% ו-83.3%, בהתאמה (Hazard ratio 1.01 ; 95%CI 0.90-1.12).

בקרב מטופלים עם גידולים שדורג כ-T4,יN2 או שניהם, שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה בטיפול במשך 6 חודשים היה עליון על טיפול במשך 3 חודשים (64.4% בהשוואה ל62.7%) בשילוב הטיפולים (Hazard ratio 1.12 ; 95%CI 1.03-1.23 ; p=0.01 לעליונות).

לסיכום, בקרב מטופלים עם סרטן המעי הגס דרגה III שקיבלו טיפול אדג'ובנטי עם FOLFOX או CAPOX, לא נמצאה אי נחיתות לטיפול במשך 3 חודשים, בהשוואה לטיפול במשך 6 חודשים, באוכלוסייה הכללית של המחקר. עם זאת, בקרב מטופלים שקיבלו טיפול עם CAPOX,י3 חודשי טיפול היו יעילים כמו 6 חודשים, בעיקר באוכלוסיה בסיכון נמוך.

מקור:

Grothey A, Sobrero AF, Shields AF, Yoshino T, Paul J, Taieb J, Souglakos J, Shi Q, Kerr R, Labianca R, Meyerhardt JA. Duration of adjuvant chemotherapy for stage III colon cancer. New England Journal of Medicine. 2018 Mar 29;378(13):1177-88.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  FOLFOX,  CAPOX,  טיפול אדג'ובנטי,  סרטן המעי הגס,  סרטן קולון
תגובות