אופיאוידים נמצאים בשימוש נרחב לטיפול בכוויות. עם זאת, לא בוצעו ופורסמו סקירות מקיפות העוסקות בנושא זה. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הספרות הקיימת הנוגעת ליעילות ותופעות הלוואי של אופיאוידים בנפגעי כוויות מבוגרים ופדיאטריים. החוקרים ביצעו סקירה שיטתית של מאגרי המידע- Pubmed, Embase, Cochrane ו-Web of Science.

מידע הנוגע למאפייני המחקרים, תוצאות והתערבויות נאסף על ידי החוקרים. בסקירה זוהו תשעה מחקרים אשר ענו על קריטריוני ההכללה. גודל הכוויות של המטופלים נע בין 1% ל-62% משטח הגוף הכולל.

המחקרים שנכללו הדגימו כי תחבושות או קרם המכיל מורפין יכול להפחית כאב, שימוש במשככי כאבים אחרים ותופעות לוואי הקשורות עם שימוש בתרופות אופיאוידיות סיסטמיות לעומת קבוצות ביקורת. פנטניל ציטראט טרנס-מוקוזלי פומי (Oral transmucosal fentanyl citrate-OTFC) נמצא שווה ערך או אף עדיף על פני מורפין פומי, הידרומורפון ואוקסיקודון בהיבט אנלגזיה במטופלים פדיאטריים הסובלים מכוויות. פנטניל נאזלי נמצא שווה ערך למורפין פומי בהיבט טיפול בפציעות במטופלים מבוגרים ופדיאטריים.

מסקנת החוקרים היא כי OTFC ופנטניל פומי יכולים להוות אלטרנטיבה לא-פולשנית לאופיאוידים פומיים בטיפול בכאב הנגרם על ידי כוויות. עם זאת, הראיות בסקירה זו דורשות אישוש נוסף לאור גודל המדגם הקטן במחקרים שנבחרו.

מקור: 

Yang, C. et al.  (2018) Burns. 44(2), 241

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  כוויות,  Actiq,  OTFC,  פנטניל,  אופיאוידים,  אנלגזיה