ארמודפיניל 17.04.2018

טיפול עם ארמודפיניל בהיפרסומניה הקשורה בדמנציה עם גופיפי לואי

מחקר פיילוט זה מדגים שיפור בהיפרסומניה וערות עם בטיחות ונסבלות טובות תחת טיפול עם ארמודפיניל (נוביג'ל) באנשים עם היפרסומניה ודמנציה עם גופיפי לואי

היפרסומניה הינה מצב נפוץ באנשים עם דמנציה עם גופיפי לואי (dementia with lewy bodies-DLB). החוקרים העריכו את היעילות, הבטיחות והנסבלות של ארמודפיניל (נוביג'ל) לטיפול בהיפרסומניה הקשורה ב-DLB.

החוקרים ביצעו מחקר פיילוט של טיפול עם ארמודפיניל (במינון 125-250 מ"ג ביום) במטופלים עם DLB והיפרסומניה. המשתתפים עברו בדיקות נוירולוגיות, נוירופסיכולוגיות, מעבדתיות, אלקטרוקרדיוגרפיה ופוליסומנוגרפיה. יעילות הוערכה בשבועות 2, 4, 8 ו-12. הערכת בטיחות כללה בדיקות מעבדה, מקטע QTc וקצב לב. סבילות הוערכה על ידי אנליזת תופעות לוואי.

מתוך 20 משתתפים במחקר, 17 השלימו את הפרוטוקול הטיפולי. הגיל החציוני היה 72 שנים ורוב המשתתפים היו גברים (80%). רוב המטפלות במשתתפים היו בנות הזוג. החוקרים מצאו כי בסולם ישנוניות על שם Epsworthי(p<0.001), תחזוקה של מבחן ערות (p=0.003) וציון רושם גלובלי קליני של שינוי (p<0.001) נצפה שיפור בשבוע 12. ציון מלאי נוירופסיכיאטרי כולל (p=0.003), הזיות ראיה (p=0.003) ואגיטציה (p=0.02) השתפרו בשבוע 4. איכות החיים של המטפלות השתפרה בשבוע 12 (p=0.004) ולא נצפו תופעות לוואי במהלך הטיפול.

מחקר פיילוט זה מדגים שיפור בהיפרסומניה וערות עם בטיחות ונסבלות טובות תחת טיפול עם ארמודפיניל באנשים עם היפרסומניה ו-DLB. הממצאים מרמזים כי ניתן להשתמש בגישות פרמקולוגיות על מנת לנהל ישנוניות יתר באוכלוסייה זו.

מקור: 

Lapid, M.I. et al. (2017) Dement. Geriatr. Cogn. Disord.  43(5-6), 269.

נושאים קשורים:  ארמודפיניל,  נוביג'ל,  דמנציית גופיפי לואי,  היפרסומניה,  מחקרים
תגובות