שבץ 17.04.2018

מטופלים עם פרפור פרוזדורים הנוטלים אפיקסבן (אליקוויס) נמצאים בסיכון נמוך יותר לאשפוזים ועלויות הטיפול שלהם נמוכות יותר

מחקר שהקיף כ-50,000 מטופלים עם פרפור פרוזדורים מצא כי שימוש באפיקסבן (אליקוויס) נקשר לירידה סיכון לאשפוזים. עוד נמצא כי עלות הטיפול הרפואי היתה נמוכה יותר עם אפיקסבן בהשוואה לוורפרין וריברוקסבן

פרפור עליות (אילוסטרציה)

מחקר זה השווה את הסיכון לאשפוז מכל סיבה שהיא ולאשפוזים עקב שבץ/תסחיף מערכתי ודימום כבד ובנוסף העריך את עלויות הטיפול הכרוכות באשפוזים אלו עבור מטופלים עם פרפור פרוזדורים שאינו ממקור מסתמי (non-valvular atrial fibrillation – NVAF) אשר מתחילים טיפול עם אפיקסבן (Apixaban- Eliquis), דביגטרן (Dabigatran - Pradaxa), ריברוקסבן (Rivaroxaban - Xarelto) או וורפרין (Warfarin - Coumadin).

מטופלים עם NVAF שהתחילו טיפול עם אפיקסבן, דביגטרן, ריברוקסבן או וורפרין נבחרו מתוך מאגר הנתונים של מחקר OptumInsight החל מינואר 2013 ועד ספטמבר 2015. התאמת ציוני זיקה בוצעה בין אפיקסבן לכל נוגד קרישה פומי אחר. מודלים של קוקס שימשו להערכת הסיכון לשבץ/תסחיף מערכתי ודימום כבד. מודלים לינאריים כלליים ושל שני חלקים שימשו להשוואת עלויות הטיפול הרפואי.

מבין 47,634 מטופלים מתאימים, הותאמו 8,328 זוגות של וורפרין-אפיקסבן, 3,557 זוגות של דביגטרן-אפיקסבן ו- 8,440 זוגות של ריברוקסבן-אפיקסבן. בהשוואה לאפיקסבן, מטופלים שנטלו וורפרין היו בסיכון גבוה יותר באופן מובהק לאשפוזים מכל סיבה שהיא (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י1.30, 95% רווח בר סמך: 1.21-1.40) ולאשפוזים עקב שבץ/תסחיף מערכתי (HR:י1.60, 1.23-2.07) ועקב דימום כבד (HR:י1.95, 1.60-2.39); מטופלים שנטלו ריברוקסבן היו בסיכון גבוה יותר לאשפוז מכל סיבה שהיא (HR: 1.15, 1.07-1.24) ולאשפוז עקב דימום כבד (1.71, 1.39-2.10); ומטופלים שנטלו דביגטרן היו בסיכון מוגבר לאשפוזים עקב דימום כבד (HR:י1.46, 1.02-2.10).

מטופלים שנטלו וורפרין היו עם עלויות כוללות גבוהות יותר באופן מובהק הקשורות לדימום כבד ובאופן כללי, בהשוואה למטופלים שנטלו אפיקסבן. מטופלים שנטלו ריברוקסבן היו עם עלויות גבוהות יותר באופן מובהק הקשורות לדימום כבד, בהשוואה למטופלים שנטלו אפיקסבן. לא נמצאו תוצאות מובהקות עבור ההשוואות הנותרות.

מחקר זה הראה סיכון מוגבר באופן מובהק לאשפוזים (מכל סיבה, עקב שבץ/תסחיף או דימום כבד) בהקשר לטיפול בוורפרין (קומדין), סיכון מוגבר באופן מובהק לאשפוז עקב דימום כבד בהקשר לטיפול בדביגטרן (פרדקסה) או ריברוקסבן (קסרלטו) וסיכון מוגבר באופן מובהק לאשפוז מכל סיבה שהיא בהקשר לטיפול בריברוקסבן, בהשוואה לאפיקסבן (אליקוויס). נצפו עלויות נמוכות יותר הקשורות לטיפול בדימום כבד עבור מטופלים שנטלו אפיקסבן, בהשוואה לאלו שנטלו וורפרין וריברוקסבן.

מקור: 

J Med Econ. 2018 Mar;21(3):244-253. doi: 10.1080/13696998.2017.1394866. Epub 2017 Nov 20.
Real-world comparison of all-cause hospitalizations, hospitalizations due to stroke and major bleeding, and costs for non-valvular atrial fibrillation patients prescribed oral anticoagulants in a US health plan.
Amin A1, Keshishian A2, Vo L3, Zhang Q2, Dina O4, Patel C3, Odell K4, Trocio J4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ,  תסחיף מערכתי,  דימום כבד,  פרפור פרוזדורים,  פרפור פרוזדורים שאינו ממקור מסתמי,  אפיקסבן,  אליקוויס,  דביגטרן,  פרדקסה,  ריברוקסבן,  קסרלטו,  וורפרין.,  קומדין,  מחקר OptumInsight,  עלויות טיפול,  תועלת כלכלית,  אשפוז
מאמרים נוספים שיעניינו אותך