נוגדי טסיות 17.04.2018

תוצאי השימוש בנוגדי טסיות במטופלים שעוברים התערבות כלילית מלעורית

ניתן להמשיך בבטחה את הטיפול בנוגדי טסיות במהלך או מיד לאחר התערבות כלילית מלעורית בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים

מטופלים עם פרפור פרוזדורים שטופלו במחקר ARISTOTLE באפיקסבן (אליקוויס) או וורפרין (קומדין) היו בסיכון נמוך להזדקק להתערבות כלילית מלעורית. חמישית מהמטופלים שעברו הליך זה המשיכו בטיפול בנוגדי הטסיות באופן רציף ומחצית מהמטופלים הפסיקו את הטיפול וחזרו אליו בתוך חמישה ימים.

מחקר זה העריך את השימוש בנוגדי טסיות ואת התוצאים בקרב מטופלים שעוברים התערבות כלילית מלעורית (percutaneous coronary intervention - PCI) במהלך מחקר ARISTOTLEי(Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events), בו השתתפו מטופלים עם פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation).

המטופלים סווגו על בסיס היארעות PCI במהלך תקופת המעקב של המחקר (חציון: 1.8 שנים); פרטי ה-PCI והתוצאים לאחר PCI מדווחים להלן. מבין 18,201 ממשתתפי המחקר, 316 (1.7%) עברו PCI,י152 מתוכם נטלו אפיקסבן (Apixaban- Eliquis) ו-164 נטלו וורפרין (Warfarin - Coumadin).

בזמן שעברו PCI,י84% (267) מהמטופלים היו תחת טיפול המחקר (אפיקסבן או וורפרין). מתוכם, 19% לא הפסיקו את השימוש בתקופה במהלך PCI,י49% הפסיקו וחזרו לטיפול פחות מחמישה ימים אחרי ההליך ו-30% הפסיקו את הטיפול וחזרו אליו אחרי יותר מחמישה ימים לאחר ההליך.

30 ימים אחרי PCI,י35% מהמטופלים קיבלו טיפול כפול בנוגדי טסיות, 23% קיבלו אספירין בלבד ו-13% קיבלו חוסם P2Y12 בלבד; 29% מהמטופלים לא קיבלו טיפול כלשהו בנוגדי טסיות לאחר PCI.

טיפול משולש (טיפול כפול בנוגדי טסיות יחד עם נוגד קרישה פומי) שימש 21% מהמטופלים, 23% קיבלו נוגד קרישה פומי בלבד, 15% קיבלו נוגד קרישה פומי ואספירין, 9% קיבלו נוגד קרישה פומי וחוסם P2Y12 ו-32% קיבלו נוגדי טסיות ללא נוגד קרישה פומי.

לאחר PCI, מטופלים שהוקצו לאפיקסבן, בהשוואה למטופלים שהוקצו לוורפרין, היו עם שיעורים מספריים דומים של דימום כבד (5.93 בהשוואה ל-6.73 אירועים ל-100 שנות מטופל, p=0.95) ושבץ (2.74 בהשוואה ל-1.84 אירועים ל-100 שנות מטופלים, p=0.62).

PCI בוצע בתדירות לא גבוהה במהלך תקופת המעקב של מחקר ARISTOTLE. רוב המטופלים שנטלו את תרופת המחקר בזמן PCI נותרו תחת הטיפול בתקופה סביב ההליך ו-19% אף המשיכו את הטיפול התרופתי ללא הפרעות. אופי הטיפול בנוגד טסיות לאחר PCI היה מגוון, אם כי רוב המטופלים קיבלו טיפול כפול בנוגדי טסיות. יש צורך במידע נוסף כדי להנחות את השימוש בנוגדי קרישה בקרב מטופלים שעוברים PCI.

מקור: 

Am Heart J. 2018 Mar;197:133-141. doi: 10.1016/j.ahj.2017.11.005. Epub 2017 Nov 10.
Percutaneous coronary intervention and antiplatelet therapy in patients with atrial fibrillation receiving apixaban or warfarin: Insights from the ARISTOTLE trial.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוגדי טסיות,  מחקר ARISTOTLE,  התערבות כלילית מלעורית,  PCI,  איסכמיה לבבית,  אוטם בשריר הלב,  אוטם לבבי,  אפיקסבן,  אליקוויס,  וורפרין.,  קומדין,  נוגד קרישה פומי,  דימום כבד,  שבץ