כריתת רחם (היסטרקטומיה) וכריתת מיומות (מיומקטומיה) הן פעולות כירורגיות שכיחות מאוד המבוצעות לרוב בהתוויות שפירות (90% מכריתות הרחם וכל המיומקטומיות). לעתים עלול להיות תהליך ממאיר נסתר אשר פגיעה בו בעת הניתוח עלולה לגרום לפיזור התאים הסרטניים, במיוחד בעת שימוש ב-intracorporeal electromechanical morcellation.

מחקר זה בדק מהי השכיחות של ממאירות גניקולוגית נסתרת במטופלות העוברות ניתוח לכריתת רחם או מיומה מסיבה שפירה.

המחקר נערך באמצעות נתונים שנאספו בארה״ב ע״י ה-American College of Surgeons בשנים 2014-2015. החוקרים כללו את כל הנשים שעברו כריתת רחם או מיומקטומיה מסיבה שפירה ללא חשד לממאירות כלשהיא כניסה לניתוח, ובדקו האם בתוצאה הפתולוגית נמצאה ממאירות של הרחם, צוואר הרחם או השחלות.

נתונים סטטיסטיים: 24,076 נשים שעברו כריתת רחם ו-2,368 נשים שעברו מיומקטומיה נכללו במחקר. ממאירות בגוף הרחם נמצאה ב-1.44% מהנשים שעברו כריתת רחם, ממאירות בצוואר הרחם ב-0.6% ובשחלות ב-0.19%.

גיל מעל 55 היווה גורם סיכון משמעותי לאבחנת ממאירות נסתרת בהשוואה לגילאי 40-54 (סיכון יחסי מותאם 6.46, רווח בר סמך של 95%: 4.96-8.41). בקרב נשים שעברו מיומקטומיה ממאירות של הרחם התגלתה ב-0.21%, ללא מקרים של ממאירות בצוואר הרחם או בשחלות.

סיכום: השכיחות של סרטן הרחם, צוואר הרחם או השחלות בקרב נשים שעוברות כריתת רחם מסיבה שפירה היא 1.44%, 0.6% ו-0.19% בהתאמה, והיא משתנה כתלות בגיל ובשיטת הניתוח.

מקור:

Occult Gynecologic Cancer in Women Undergoing Hysterectomy or Myomectomy for Benign Indications. Desai VB, et al. Obstet Gynecol. 2018 Apr;131(4):642-651.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  היסטרקטומיה,  מיומקטומיה,  סרטן רחם,  סרטן צוואר הרחם,  סרטן שחלות