אפילפסיה 23.04.2018

הסיכון לתמותה לא טבעית בקרב חולי אפילפסיה

מחקר חדש העריך את הסיכון לתמותה מסיבות לא טבעיות לפי סיבה ספציפית בקרב חולי אפילפסיה וזיהה את סוגי התרופות המעורבות בתמותה בשל הרעלה

חולי אפילפסיה נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה, אבל, עד היום, טרם תואר הסיכון לפי סיבה ספציפית לתמותה מסיבות לא טבעיות. מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את הסיכון לתמותה מסיבות לא טבעיות לפי סיבה ספציפית בקרב חולי אפילפסיה ולזהות את סוגי התרופות המעורבות בתמותה בשל הרעלה.

המחקר הינו מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה שעשה שימוש בשני מאגרי מידע אלקטרוניים המקושרים לבתי החולים ולרישומי התמותה - the Clinical Practice Research Datalinkי(CPRD) באנגליה (מינואר 1998 עד מרץ 2014) ו-the Secure Anonymised Information Linkageי(SAIL) (מינואר 2001 לדצמבר 2014).

כל חולה אפילפסיה הותאם לפי גיל (בטווח של שנתיים), מין ועיסוק כללי לעד 20 אנשים ללא אפילפסיה. תמותה מסיבות לא טבעיות נקבעה על ידי שימוש ברישומי המדינה. Hazard ratiosי(HRs) הוערכו בכל מסד נתונים על ידי שימוש במודלי Cox, ומטא אנליזה בוצעה על ידי מודלי DerSimonian ו- Laird random-effects. האנליזה בוצעה מינואר 2016 עד נובמבר 2017.

חולי אפילפסיה זוהו על ידי שימוש באבחנת אפילפסיה ברפואה ראשונית ומרשמי תרופות אנטי אפילפטיות. התוצאים הראשוניים היו Hazard ratios לתמותה לא טבעית והתדירות של כל סוג תרופות הוערכו כאחוז מכל מקרי התמותה בשל הרעלת תרופות.

סך הכל, 44,678 אנשים ממאגר ה-CPRD ו-14,051 ממאגר ה-SAIL נכללו בעוקבת האפילפסיה, ו801,429 (CPRD) ו-279,365 (SAIL) אנשים נכללו בעוקבת הביקורת. בשני מסדי הנתונים, 51% מעוקבת האפילפסיה ועוקבת הביקורת היו גברים, והגיל הממוצע בתחילת המחקר היה 40 (טווח בין רבעונים 25-60) במאגר ה-CRPD ו43 (טווח בין רבעונים 24-64) במאגר ה-SAIL.

חולי אפילפסיה היו בעלי סיכון גבוה משמעותית לתמותה מסיבות לא טבעיות (HR 2.77 ; 95%CI 2.43-3.16), פגיעה לא מכוונת או הרעלה (HR 2.97 ; 95%CI 2.54-3.48) או התאבדות (HR 2.15 ; 95%CI 1.51-3.07) בהשוואה לאנשים בעוקבת הביקורת. עלייה גדולה במיוחד בסיכון נצפתה בעוקבת האפילפסיה עבור הרעלת תרופות לא מכוונת (HR 4.99 ; 95%CI 3.22-7.74) והרעלת תרופות מכוונת (HR 3.55 ; 95%CI 1.01-12.53). אופיואידים (56.5% ; 95%CI 43.3%-69.0%) ותרופות פסיכוטרופיות (32.3% ; 95%CI 20.9%-45.3%) היו יותר נפוצות במקרי תמותה בשל הרעלה בקרב חולי אפילפסיה מאשר תרופות אנטי אפילפטיות (9.7% ; 95%CI 3.6%-19.9%).

לסיכום, בהשוואה לאנשים ללא אפילפסיה, חולי אפילפסיה נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה בשל סיבות לא טבעיות ולכן צריכים לקבל ייעוץ מספק בנוגע למניעת פגיעות לא מכוונות ולהימצא תחת בקרה למחשבות, כוונות או התנהגויות אובדניות. יש לשקול את ההתאמה והרעילות של תרופות הניתנות לטיפול בקו מורבידיות בקרב חולי אפילפסיה.

מקור:

Gorton HC, Webb RT, Carr MJ, DelPozo-Banos M, John A, Ashcroft DM. Risk of Unnatural Mortality in People With Epilepsy. JAMA Neurol. Published online April 09, 2018. doi:10.1001/jamaneurol.2018.0333

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אפילפסיה,  תמותה,  הרעלה,  תרופות אנטי אפילפטיות,  התאבדות
תגובות