אי-ספיקת לב וסרטן הן שתי אבחנות שכיחות בגיל המבוגר ולעתים קרובות קיימות בו זמנית, אך הקשר ביניהן אינו ברור. מספר מחקרים לאחרונה העידו על שכיחות מוגברת של ממאירות בקרב חולי אי-ספיקת לב. מחקר זה בדק האם אי-ספיקת לב קשורה לעלייה בהיארעות של ממאירות או תמותה כתוצאה ממאירות.

המחקר התבסס על נתונים שנאספו במסגרת מחקרי Physicians’ Health Studies, שני מחקרים אקראיים ומבוקרים של טיפול באספירין וויטמינים, בהם נאספו נתונים על נבדקים בשנים 1982-1995 ו-1997-2011, כולל נתונים לגבי אי-ספיקת לב, ממאירות ותמותה.

נתונים סטטיסטיים: מתוך 28,341 משתתפים במחקר, 1,420 חלו באי-ספיקת לב, ו-7,363 חלו בממאירות במהלך מעקב חציוני של 19.9 שנים. אי-ספיקת לב לא נמצאה קשורה להיארעות של סרטן (HR 0.92, רווח בר סמך של 95%: 0.8-1.08). כמו כן, לא נמצא קשר בין אי-ספיקת לב לבין סוגים ספציפיים של סרטן או תמותה מסרטן.

סיכום: במחקר זה לא נמצא קשר בין אי-ספיקת לב והיארעות של סרטן או תמותה מסרטן.

מקור:

Lack of Association Between Heart Failure and Incident Cancer. Selvaraj S, et al. J Am Coll Cardiol. 2018 Apr 10;71(14):1501-1510.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סרטן,  ממאירות