סרטן שד גרורתי 24.04.2018

מטפורמין יכול לשמש כטיפול מוקדם ולשפר יעילות טרסטוזומאב אמטנסין בסרטן שד

מטפורמין (גלוקופאג', גלוקומין) מגביר את היעילות של טרסטוזומאב אמטנסין (קדסיילה) בטיפול בסרטן שד גרורתי על ידי הגברת הפנמת התרופה לתא באנדוציטוזה

סרטן שד (צילום: אילוסטרציה)

טיפול מוקדם לתאי סרטן שד חיובי ל-HER2 עם מטפורמין (גלוקופאג', גלוקומין) הביא להגברת ביטוי המולקולה קבאולין-1, למרות דיכוי ביטוי אנדוגני של מולקולה זו. באופן עוקב התגברה ההפנמה של טרסטוזומאב אמטנסין (קדסיילה) לתוך התא באמצעות אנדוציטוזה, תהליך המתווך על ידי קבאולין-1.

טרסטוזומאב אמטנסין (Trastuzumab emtansine - Kadcyla) הינו צימוד של תרופה ונוגדן (antibody drug conjugate - ADC) שאושר לאחרונה לטיפול בסרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2. הרגישות התרופתית של ADC תלויה בעיקר ביעילות הפנמת התרופה (internalization).

קבאולין-1 (Caveolin-1), מולקולה בקרום התא המסייעת לאנדוציטוזה התלויה בקולטן, הראה את יכולתו בקידום הפנמת טרסטוזומאב אמטנסין והגברת הרגישות לתרופה.

יש עניין ביכולת להביא לביטוי יתר של קבאולין-1 על מנת לשפר את היעילות של טרסטוזומאב אמטנסין ובירור הפוטנציאל ביישום הקליני של מצב זה. במחקר הנוכחי, התרופה לסוכרת מטפורמין (Metformin – Glucophage, Glucomin) נבחנה ביכולת להשרות ביטוי של קבאולין-1 כדי להגביר את היעילות של טיפול עוקב בטרסטוזומאב אמטנסין.

תאי BT-474 קיבלו טיפול מוקדם עם מטפורמין ולאחר מכן טופלו בשילוב של מטפורמין וטרסטוזומאב אמטנסין. הפנמת טרסטוזומאב אמטנסין ויעילות הטיפול נקבעו ובנוסף נוטרו ביטויי החלבונים למעבר אותות תוך-תאיים. ניתן shRNA של קבאולין-1 כדי לדכא ביטוי אנדוגני של קבאולין-1 והיכולת של מטפורמין לקדם את היעילות של טרסטוזומאב אמטנסין נבחנה.

התוצאות הראו כי תאי BT-474 שקיבלו טיפול מוקדם עם מטפורמין היו עם ביטוי-יתר של קבאולין-1, אשר קידם את היעילות התרופתית על ידי הגברת ההפנמה של טרסטוזומאב אמטנסין. מאחר והקבאולין-1 התאי דוכא באמצעות shRNA, ההשפעה הציטוטוקסית של טרסטוזומאב אמטנסין שהוגברה על ידי מטפורמין, הופחתה.

מחקר זה הראה כי מטפורמין (גלוקופאג', גלוקומין) יכול לשמש כטיפול מוקדם לטרסטוזומאב אמטנסין על מנת לשפר את היעילות הקלינית של טרסטוזומאב אמטנסין באמצעות הגברת אנדוציטוזה של התרופה בתיווך של קבאולין-1.

מקור: 

Sci Rep. 2018 Mar 2;8(1):3930. doi: 10.1038/s41598-018-22250-8. Metformin-induced caveolin-1 expression promotes T-DM1 drug efficacy in breast cancer cells.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרסטוזומאב אמטנסין,  קדסיילה,  קבאולין-1,  internalization,  הפנמה,  מטפורמין,  גלוקופאג',  גלוקומין,  אנדוציטוזה,  סרטן שד גרורתי
תגובות