שחפת לטנטית 01.05.2018

איזה משטר טיפולי עדיף לעובדי מערכת הבריאות שאובחנו עם שחפת לטנטית?

החוקרים ביקשו לבחון אילו משטרים טיפוליים עדיפים כטיפול ב-LTBI בקרב עובדי מערכת הבריאות

במחקר רטרוספקטיבי נמצא שטיפול שבועי ב-rifapentine/isoniazid במשך 12 שבועות הינו בעל שיעור השלמת טיפול של 87%, עם 10% בלבד שהפסיקו טיפול עקב תופעות לוואי.

הסיכון לזיהום בחיידק ה-Mycobacterium tuberculosis בקרב עובדי מערכת הבריאות גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. אולם, ההיענות של עובדי מערכת הבריאות לטיפולים זמינים לזיהום שחפת לטנטי (latent tuberculosis infection, LTBI) הינה בעייתית.

לאחרונה, משטרים טיפוליים אשר יכולים לשפר את היענות עובדי מערכת הבריאות לטיפול ב-LTBI הפכו לזמינים  יותר.

במחקר חדש שנערך בבית החולים Memorial Sloan Kettering Cancer Center בארצות הברית, שהתפרסם בכתב העת Clinical Infectious Diseases, ביקשו החוקרים לבחון אלו משטרים טיפוליים עדיפים כטיפול ב-LTBI בקרב עובדי מערכת הבריאות.

במחקר רטרוספקטיבי של מרכב בודד, החוקרים ביצעו סקירה של כל העובדים שאובחנו עם LTBI על פי רשומות מ-Employee Health and Wellness Services. לעובדים שאובחנו עם LTBI הוצעו האופציות הבאות: טיפול של תשעה חודשים ב-isoniazidי(INH), או ארבעה חודשים ב-rifampinי(RIF) או טיפול שבועי ב-rifapentine/isoniazidי(RPT/INH) במשך 12 שבועות, או להישאר ללא טיפול. הסכמה, שיעור השלמת הטיפול, ותופעות לוואי דווחו עבור כל משטר טיפולי. השוואות בין משטרי הטיפול השונים בוצעו לפי מבחן פישר.

נתונים סטטיסטיים: בין שנת 2005 לשנת 2014, 363 מתוך 927 (39%) עובדי מערכת הבריאות שאובחנו עם LTBI הסכימו לקבל טיפול תרופתי. מתוכם, 202 בחרו INH,י106 בחרו RIF, ו-55 בחרו RPT/INH. שיעורי השלמת הטיפול היו 58%, 80%, ו-87%, בהתאמה. היה סיכוי משמעותי יותר להשלמת הטיפול ב-RIFי(P<0.0001) או RPT/INHי(P<0.0001) בהשוואה ל-INH. שיעורי הפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי היו 35% עבור INH,י21% עבור RIF ו-10% עבור RPT/INH. הפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי הייתה שכיחה יותר בקבוצת ה-INH בהשוואה לקבוצת ה-RPT/INHי(P=0.0042).

סיכום: לאור הממצאים מסכמים החוקרים שהשלמת הטיפול ל-LTBI בקרב עובדי מערכת הבריאות סבירה יותר בטיפול ב-RIF וב-RPT/INH מאשר ב-INH. שיעורי הפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי היו נמוכים יותר בקרב העובדים שטופלו ב-RPT/INH. החוקרים מדגישים שכדאי לשקול משטרי טיפול קצרים יותר כטיפול ב-LTBI בקרב עובדי מערכת הבריאות בארצות הברית.

מקור:

Esther Arguello Perez, Susan K Seo, William J Schneider, Cynthia Eisenstein, Arthur E Brown; Management of Latent Tuberculosis Infection Among Healthcare Workers: 10-Year Experience at a Single Center, Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 12, 29 November 2017, Pages 2105–2111, https://doi.org/10.1093/cid/cix725

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחפת,  לטנטי,  עובדי מערכת הבריאות
תגובות