סוכרת הריון 01.05.2018

רמות חלבון 8 דמוי-אנגיופואטין בשליש הראשון להריון והסיכון לפתח סוכרת הריון

האם הריכוז של חלבון 8 דמוי-אנגיופואטין לבדו או בשילוב עם גורמי סיכון אחרים בשלב מוקדם של ההריון יכול לסייע בניבוי סוכרת הריון

במחקר שהקיף קרוב ל-500 נשים בהריון נמצא כי רמות גבוהות של חלבון 8 דמוי-אנגיופואטין (ANGPTL8) בשבועות 12-16 נקשרו לסיכוי הגבוה כמעט פי 9 לפתח סוכרת הריון בשבועות 24-28, ללא קשר לגורמי סיכון אחרים לסוכרת הריון.

בדיקות סקר לסוכרת הריון עבור נשים בסיכון גבוה בשלבים מוקדמים של ההיריון מתבססות על גורמי סיכון מבוססים. עם זאת, הרגישות והסגוליות של גורמי סיכון אלה אינם מספקים.

מחקר זה בחן האם הריכוז של חלבון 8 דמוי-אנגיופואטין (angiopoietin-like protein 8 - ANGPTL8), לבדו או בשילוב עם גורמי סיכון אחרים בשלב מוקדם של ההיריון, יכול לסייע בניבוי סוכרת הריון.

מאוגוסט 2015 ועד ינואר 2016, 474 נשים שקיבלו טיפול בשבועות 12-16 להריון גויסו למחקר. רמות ANGPTL8 נמדדו בביקור הראשון של מעקב ההיריון. כל המשתתפות עברו מבחן העמסת סוכר (oral glucose tolerance test - OGTT) עם 75 גרם סוכר בשבועות 24-28 להריון.

רמות ANGPTL8 בשלב מוקדם בהריון היו גבוהות יותר באופן משמעותי בקרב נשים שפיתחו סוכרת הריון, בהשוואה לנשים ששמרו על סבילות תקינה לסוכר (2,822 ± 938 לעומת 2,120 ± 1,118 פיקוגרם/מ"ל, p<0.0001).

רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים חשפה כי רמות ANGPTL8 נקשרו באופן מובהק לסיכון לסוכרת הריון, ללא תלות בגורמי סיכון מוכרים. כמו כן, נשים ברבעון העליון של רמות ANGPTL8 היו בסיכון הגבוה פי 8.75 לפתח סוכרת הריון, בהשוואה לנשים ברבעון התחתון (יחס סיכויים [odds ratio – OR]: 8.75, 95% רווח בר סמך: 2.43-31.58).

זאת ועוד, הכללת רמות ANGPTL8 למודל הניבוי הקונבנציונאלי הביאה לעלייה בשטח מתחת לעקומה (AUC) לניבוי סוכרת הריון (0.772 לעומת 0.725, p=0.019).

מחקר זה מציע כי רמות ANGPTL8 בשלב מוקדם בהריון קשורות באופן מובהק ובלתי תלוי לסיכון לסוכרת הריון בשבועות 24-28 בהריון. שילוב של רמות ANGPTL8 עם גורמי הסיכון הקונבנציונליים עשוי לשפר את מידת ההצלחה של ניבוי סוכרת הריון.

 מקור: 

Angiopoietin-like protein 8 in early pregnancy improves the prediction of gestational diabetes. Diabetologia

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת הריון,  גורמי סיכון לסוכרת,  חלבון 8 דמוי-אנגיופואטין,  ANGPTL8,  העמסת סוכר
תגובות