סרטן שד חיובי ל-HER2 08.05.2018

הגורמים הפרוגנוסטיים החיוביים והשליליים להצלחת טיפול בטרסטוזומאב

גיל מבוגר, יחס הטסיות ללימפוציטים, רמת פוספטאזה בסיסית וסטטוס הגידול לקולטן לאסטרוגן הינם גורמים פרוגנוסטיים להישרדות כללית ויחס טסיות ללימפוציטים קשור גם להישרדות ללא כישלון של מטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 שטופלו בטרסטוזומאב (הרצפטין)

היכולת לנבא הישרדות של מטופלות המקבלות טיפול עבור סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 הינה מוגבלת. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לזהות גורמים פרוגנוסטיים ומנבאים מובהקים.

במחקר זה איתרו החוקרים את כל המטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 שקיבלו טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) במרכז לסרטן על שם סאניברוק אודט (Sunnybrook Odette Cancer Centre) בשנים 1999-2013, דרך מרשם הטיפול בסרטן של אונטריו (Cancer Care Ontario), קנדה (n=256) ומטופלות נבחרות עם דיווחים פתולוגיים זמינים (n=154). הושלמה סקירה רטרוספקטיבית שתיעדה את המאפיינים הקליניים, הפתולוגיים והמעבדתיים בזמן הטיפול הראשון בטרסטוזומאב ואת תוצאי ההישרדות.

מודלים של רגרסיה של סיכונים יחסיים על שם קוקס שימשו לזיהוי גורמים פרוגנוסטיים להישרדות הכללית (נקודת סיום עיקרית) והישרדות ללא כישלון, עם תיקנון לגורמים פרוגנוסטיים מוכרים לנוכחות גרורות במוח ולנוכחות שני אתרים מרוחקים או יותר אליהם נשלחו גרורות.

מודל רב-משתנים זיהה כי גיל מבוגר (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י1.18/עשור, 95% רווח בר סמך: 1.02-1.37), יחס גבוה של טסיות ללימפוציטים (platelet-to-lymphocyte ratio)י(HR: 1.75/יחידת לוג, 1.25-2.46), רמה גבוהה של פוספטאזה בסיסית (ALP)י(HR: 1.87/יחידת לוג, 1.41-2.49) וסטטוס חיובי לקולטן לאסטרוגן (HR: 0.63, 0.42-0.96) הינם גורמים פרוגנוסטיים מובהקים להישרדות כללית לאחר תיקנון לנוכחות גרורות במוח (HR: 3.19, 1.59-6.38) ונוכחות ≥2 אתרים מרוחקים עם גרורות (HR: 2.10, 1.19-3.70). יחס הטסיות ללימפוציטים (HR: 1.54/יחידת לוג, 1.12-2.12) היה הגורם הפרוגנוסטי היחיד שנקשר להישרדות ללא כישלון לאחר תיקנון לגרורות במוח ו- 2 אתרים מרוחקים עם גרורות.

גיל מבוגר, עלייה ביחס הטסיות ללימפוציטים וברמות ALP זוהו כגורמים פרוגנוסטיים שליליים, בעוד שסטטוס חיובי לקולטן לאסטרוגן (ER) נמצא כגורם פרוגנוסטי חיובי להישרדות כללית, לאחר תיקנון לנוכחות גרורות במוח ושני אתרים מרוחקים או יותר בהם יש גרורות. עלייה ביחס הטסיות ללימפוציטים היה גורם פרוגנוסטי שלילי הן עבור הישרדות כללית והן עבור הישרדות ללא כישלון ויש להמשיך ולחקור את תפקידו הפרוגנוסטי בקרב מטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2.

מקור: 

Breast Cancer Res Treat. 2018 Mar 8. doi: 10.1007/s10549-018-4734-x. [Epub ahead of print]
Factors influencing survival among patients with HER2-positive metastatic breast cancer treated with trastuzumab.
Blanchette PS1,2, Desautels DN3,4, Pond GR5, Bartlett JMS6, Nofech-Mozes S7, Yaffe MJ6,8, Pritchard KI3,9.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד גרורתי,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  גורם פרוגנוסטי,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא כישלון,  גרורות במוח,  גרורות רחוקות,  גיל מבוגר,  יחס טסיות לימפוציטים,  פוספטאזה בסיסית,  ALP,  קולטן לאסטרוגן
תגובות