אנורקסיה 08.05.2018

היסטוריה של אנורקסיה נרבוזה משפיעה על ההישרדות מסרטן שד

מחקר מבוסס-מרשם ממדינות בצפון אירופה שהשווה בין מטופלות עם סרטן שד עם וללא היסטוריה של אנורקסיה נרבוזה, מצא כי אבחנה קודמת של אנורקסיה נרבוזה הגבירה את הסיכון לתמותה כללית ולתמותה ספציפית לסרטן השד פי שניים ויותר

היסטוריה של אנורקסיה נרבוזה נקשרה לסיכון מופחת לפתח סרטן שד. מחקר זה חקר את ההישרדות לאחר סרטן שד בקרב נשים עם אבחנה קודמת של אנורקסיה נרבוזה, בהשוואה לנשים באוכלוסיית קבוצת השוואה.

מחקר מבוסס-מרשם זה כלל מידע משולב משבדיה, דנמרק ופינלנד. בסך הכל אותרו 76 ו-1,462 מקרים של סרטן שד בקרב 22,654 נשים עם אנורקסיה נרבוזה ו-224,619 נשים באוכלוסיית קבוצת ההשוואה, בהתאמה, אשר נכללו במחקר. יחסי סיכון (hazard ratios – HRs) לתמותה כללית וספציפית לסרטן השד הוערכו באמצעות רגרסיה על שם קוקס. סיבת המוות היתה זמינה עבור נשים משבדיה ודנמרק בלבד; לכן, ניתוח התמותה הספציפית לסרטן השד הוגבל לנשים אלו בלבד.

תועדו 23 מקרי מוות לאחר סרטן שד בקרב מטופלות שאובחנו עם אנורקסיה נרבוזה ו-247 מטופלות באוכלוסיית ההשוואות. התמותה הכללית לאחר אבחנת סרטן שד היתה גבוהה יותר בקרב נשים עם היסטוריה של אנורקסיה נרבוזה, בהשוואה לאוכלוסיית ההשוואות (HR:י2.5, 95% רווח בר סמך: 1.6-3.9) לאחר תיקנון עבור גיל, תקופה ומשך המחלה. התוצאות היו דומות עבור תמותה כללית (HR:י2.3, 1.4-3.6) ותמותה ספציפית לסרטן השד (HR:י2.1, 1.3-3.6) בקרב נשים משבדיה ודנמרק.

מחקר זה מצא כי מטופלות עם סרטן שד ואבחנה קודמת של אנורקסיה נרבוזה היו עם הישרדות גרועה יותר בהשוואה למטופלות אחרות עם סרטן שד.

מקור: 

Breast Cancer Res Treat. 2018 Apr;168(2):495-500. doi: 10.1007/s10549-017-4618-5. Epub 2017 Dec 12.
Worse survival after breast cancer in women with anorexia nervosa.
Bens A1, Papadopoulos FC2, Pukkala E3,4, Ekbom A5, Gissler M6,7, Mellemkjær L8.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  אנורקסיה,  אנורקסיה נרבוזה,  תמותה כללית,  תמותה ספציפית לסרטן שד,  תמותה ספציפית לסרטן
תגובות