סרטן המעי הגס 09.05.2018

הצטמקות מוקדמת של הגידול ועומק התגובה בסרטן גרורתי של המעי הגס

המחקר נערך במטרה לדווח על ניתוחי גישוש של הצטמקות גידול מוקדמת ועומק תגובה בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס

ניתוח של שלושה מחקרי גישוש מצא כי השגת הצטמקות מוקדמת של הגידול ועומק תגובה רב קשורים לשיפור הישרדות מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס ללא מוטציות בגן RAS, וכי טיפל בפניטומומאב (וקטיביקס) מגביר את הסיכוי להשגת הצטמקות מוקדמת ותגובה עמוקה.

המחקר הנוכחי נערך במטרה לדווח על ניתוחי גישוש של הצטמקות גידול מוקדמת (early tumor shrinkage - EST) ועומק תגובה (depth of response - DpR) בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציות בגן RAS, המקבלים קו טיפול ראשון במסגרת שלושה מחקרים עם הקצאה אקראית אשר בוחנים את הטיפול בפניטומומאב (Panitumumab - Vectibix).

נכללו נתונים מהמחקרים PRIME, PEAK ו-PLANET. נותחו חציון DpR, שיעור המטופלים שהשיגו ETS ≥20% או ≥30% בשבוע 8 וההשפעה של ETS ו-DpR (כולל לפי קטגוריה) על התוצא. הוערכו גורמים הקשורים ל-ETS ו-DpR וכן ערכי הסף המיטביים של DpR/ETS לניבוי ההישרדות הכללית המשופרת.

בסך הכל, השתתפו 505, 170 ו-53 מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגן RAS במחקרים PRIME, PEAK ו-PLANET, בהתאמה. מטופלים שקיבלו פניטומומאב, בהשוואה למטופלים שקיבלו טיפול שלא כלל פניטומומאב, היו עם שיעורים גבוהים יותר של ETSי(≥30%: במחקר PRIME:י59% לעומת 38%; במחקר PEAK:י64% לעומת 45%) ו-DpR גדול יותר (במחקר PRIME:י54% לעומת 46%; במחקר PEAK: 65% לעומת 46%).

בניתוחי רגרסיות מרובות, קבלת פניטומומאב, גרורות המוגבלות לכבד בלבד והעדר מוטציות בגן BRAF נקשרו לשיפור בתוצאי ETS ו-DpR.

ללא קשר לטיפול, ETS ו-DpR נקשרו לשיפורים בהישרדות ללא התקדמות, ההישרדות הכללית ושיעורי הכריתה; שיעורי ניתוחי הכריתה אירעו בקרב מטופלים בשתי הקטגוריות העליונות של DpR. במחקרים PRIME ו-PEAK, בהתאמה, ערכי הסף המיטביים לניבוי הישרדות כללית משופרת היו 32% ו-34% עבור ETS ו-59% ו-70% עבור DpR.

ניתוחי גישוש אלה מציעים כי טיפול עם פניטומומאב (וקטיביקס) קשור ליתרונות ב-ETS ו-DpR בקרב מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגן RAS וכי השגת תוצאים אלו במהלך קו הטיפול הראשון קשורה לתוצאים חיוביים.

מקור: 

J Cancer Res Clin Oncol. 2018 Feb;144(2):321-335. doi: 10.1007/s00432-017-2534-z. Epub 2017 Oct 28.

Exploratory analyses assessing the impact of early tumour shrinkage and depth of response on survival outcomes in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer receiving treatment in three randomised panitumumab trials.

Taieb J1, Rivera F2, Siena S3, Karthaus M4, Valladares-Ayerbes M5, Gallego J6, Geissler M7, Koukakis R8, Demonty G9, Peeters M10.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  הצטמקות מוקדמת של הגידול,  עומק התגובה,  פניטומומאב,  וקטיביקס,  מחקר PRIME,  מחקר PEAK,  מחקר PLANET,  גרורות בכבד,  RAS,  BRAF
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות