כאב אונקולוגי 10.05.2018

הפרעת דחק פוסט-טראומטית קשורה להפרעות שינה ולכאב בקרב חולי סרטן

הקשר שבין תסמיני PTSD, עוצמת הכאב וההפרעה שגורם הכאב על ידי נוכחות הפרעות שינה בחולים אונקולוגיים

סקירת חתך רטרוספקטיבית של גיליונות רפואיים של 85 חולי סרטן מצאה כי אחוזים ניכרים מהמטופלים היו עם תסמיני הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) וכי תסמינים אלו משפיעים על עוצמת הכאב האונקולוגי ומידת הפרעת הכאב על חייהם של המטופלים, כאשר ההשפעות האלו מתווכות על ידי הפרעות שינה.

הפרעות שינה הן תלונה נפוצה בקרב חולי סרטן ואלו תלונות קבועות במצבי כאב והפרעת דחק פוסט-טראומטית (post-traumatic stress disorder - PTSD). לפי הערכות, כשלישי מחולי הסרטן מפתחים תסמיני PTSD בנקודה מסוימת במהלך הטיפול.

עם זאת, מעט מחקרים העריכו את התרומות של PTSD והפרעות שינה לתהליכי כאב באוכלוסיות מטופלים אונקולוגיים. המחקר הנוכחי השתמשי במודלים מתווכים כדי לבחון את ההשערה לפיה הפרעות שינה עשויות לתווך את הקשר שבין תסמיני PTSD לעוצמת הכאב והקשר שבין תסמיני PTSD למידת הפרעת הכאב במדגם מטופלים עם סרטן.

בוצעה סקירת חתך רטרוספקטיבית של גיליונות רפואיים של 85 מטופלים מבוגרים עם סרטן (89.4% נשים, 59% לבנים, 42% עם מחלה גרורתית) שחיפשו שירותי תמיכה פסיכו-סוציאלית במוסד יחיד.

תסמיני PTSD, הפרעות שינה, עוצמת הכאב והפרעת הכאב נקשרו כולם באופן חיובי (p<0.01). רמות קליניות של תסמיני PTSD דווחו על ידי 30%-60% ממדגם המטופלים.

גם לאחר תיקנון עבור מחלה גרורתית, מוצא אתני וסוג הסרטן, הפרעות שינה תיווכו את הקשר שבין תסמיני PTSD ועוצמת הכאב (B=0.27, 95% רווח בר סמך: 0.10-0.44) ותסמיני PTSD והפרעה הקשורה לכאב (B=0.58, 0.28-0.87).

ניתן להסביר את הקשר שבין תסמיני PTSD, עוצמת הכאב וההפרעה שגורם הכאב על ידי נוכחות הפרעות שינה. בהתחשב בתדירות הגבוהה של תסמיני PTSD בקרב חולי סרטן והקשרים הידועים של PTSD להפרעות שינה וכאב, על רופאים להיות מודעים לתפקיד שתהליכים טראומטוגניים עשויים לשחק בהתפתחות תלונות שינה ותלונות כאב בקרב חולי סרטן.

מקור:

 Am J Hosp Palliat Care. 2018 May;35(5):788-793. doi: 10.1177/1049909117739299. Epub 2017 Oct 30.

Sleep Disturbance Mediates the Association of Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms and Pain in Patients With Cancer.

Lillis TA1, Gerhart J1, Bouchard LC1, Cvengros J1, O'Mahony S2, Kopkash K3, Kabaker KB4, Burns J1.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות שינה,  כאב אונקולוגי,  הפרעת דחק פוסט-טראומטית,  PTSD,  עוצמת כאב,  הפרעת כאב
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות