מחלת כבד הינה סיבת מוות שכיחה ברחבי העולם אך טיפול פליאטיבי אינו קיים עבור רוב המטופלים עם מחלה זו. מטרת מחקר זה היתה להעריך את ההתכנות של התערבות טיפולית מורכבת הניתנת על ידי אחות מומחית לטיפול כבדי תומך על מנת לשפר את איכות הטיפול, הציפיות מהטיפול ואיכות החיים עבור אנשים עם מחלת כבד מתקדמת וקרוביהם.

המשתתפים קיבלו התערבות של שישה חודשים יחד עם טיפול רגיל על ידי אחות מומחית שהוכשרה לכך במיוחד. האחות תמכה באיכות החיים של המטופלים ופעלה כמרכזת טיפול.

אנליזה של רישומים שבוצעו במהלך המחקר ושאלונים ייעודיים שימשו לצורך הערכת שימוש במשאבים, תהליכי תכנון טיפול ותוצאי איכות חיים על פני זמן. ראיונות עם מטופלים, מטפלים ואנשי מקצוע בחנו כיצד התכנית התקבלה, את יעילותה ואת תוכנה.

במחקר השתתפו מטופלים עם אשפוז לא מתוכנן בשל שחמת לא מפוצה. ההתערבות ניתנה למשתתפים כאשר הם חזרו לביתם. במחקר השתתפו 47 מטופלים, 27 מטפלים ו-13 אנשי מקצוע. ההתערבות אושרה על ידי כלל המשתתפים.

ההתערבות הגדילה באופן מובהק את מספר תכניות הטיפול אשר שותפו על ידי המטפלים בקהילה ובבית החולים. סולם ה-Palliative care Outcome Scale ו-EuroQol-5D-5L שימשו ככלים למדידת תוצאים.

מסקנת החוקרים היא כי התערבות המובלת על ידי אחות הינה ישימה ומקובלת. החוקרים זיקקו את תהליך הגיוס ומדידות התוצאים עבור מחקר מבוקר ואקראי עתידי

מקור:

Kimbell, B. et al.  (2018) Palliative Medicine. 32(5), 919

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת,  טיפול פליאטיבי,  מחלת כבד,  אחות