דמנציה 15.05.2018

הקשר בין פגיעה מוחית טראומתית קלה לדמנציה בקרב יוצאי צבא אמריקאים

מחקר חדש בוצע במטרה לחקור את הקשר בין חומרת הפגיעה המוחית הטראומתית, אובדן הכרה ואבחנת דמנציה בקרב יוצאי צבא אמריקאים

בעוקבה של מעל 350,000 יוצאי צבא אמריקאים, גם פגיעה מוחית טראומתית קלה ללא אובדן הכרה נמצאה קשורה עם יותר מפי שניים עלייה בסיכון לאבחנת דמנציה.

פגיעה מוחית טראומתית נפוצה בקרב יוצאי צבא, כמו גם בקרב האוכלוסייה הכללית. מחקרים קודמים מצאו קשר בין פגיעה מוחית טראומתית בינונית וחמורה עם עלייה בסיכון לדמנציה, אבל הקשר בין דמנציה ופגיעה מוחית טראומתית קלה, בעיקר פגיעה מוחית טראומתית קלה ללא אובדן הכרה, נותר לא ברור.

מחקר חדש בוצע במטרה לחקור את הקשר בין חומרת הפגיעה המוחית הטראומתית, אובדן הכרה ואבחנת דמנציה בקרב יוצאי צבא אמריקאים.

המחקר הינו מחקר עוקבה שכלל את כל המטופלים שאובחנו עם פגיעה מוחית טראומתית במערכת הבריאות האמריקאית ליוצאי צבא בין אוקטובר 2001 וספטמבר 2014, ואוכלוסיית בקרה מותאמת. מטופלים עם דמנציה בבסיס הוצאו מהמחקר.

החוקרים זיהו פגיעה מוחית טראומתית על סמך מסד הנתונים the Comprehensive TBI Evaluation, המוגבל ליוצאי צבא מעירק ואפגניסטן, ומסד הנתונים National Patient Care הכולל יוצאי צבא מכל האזורים.

חומרת הפגיעה המוחית הטראומתית התבססה על תיעוד הפגיעה החמורה ביותר וסווגה לפי קלה ללא אובדן הכרה, קלה עם אובדן הכרה או סטטוס לא ידוע, או בינונית או חמורה לפי קריטריונים של משרד ההגנה. נעשה שימוש בקודים של ה-ICD על מנת לזהות אבחנה של דמנציה במהלך תקופת המעקב, וקו-מורבידיות רפואית או פסיכיאטרית במהלך שנתיים שקדמו לתאריך הייחוס.

התוצא הראשוני שנמדד היה אבחנת דמנציה בקרב יוצאי צבא שחוו פגיעה מוחית טראומתית עם או ללא אובדן הכרה ובקרב אוכלוסיית בקרב ללא פגיעה מוחית טראומתית.

המחקר כלל 1178,779 מטופלים שאובחנו עם פגיעה מוחית טראומתית מתוך מסדי הנתונים ו-178,779 נבדקי בקרה. יוצאי הצבא היו בגיל ממוצע (סטיית תקן) של כמעט 49.5 (18.2) בבסיס, 33,250 (9.3%) היו נשים ו-259,136 (72.5%) היו לבנים לא היספניים. ההבדלים בין יוצאי הצבא עם וללא פגיעה מוחית טראומתית היו קטנים.

סך הכל 4,698 יוצאי צבא (2.6%) ללא פגיעה מוחית טראומתית פיתחו דמנציה בהשוואה ל-10,835 (6.1%) בקרב אלו עם פגיעה מוחית טראומתית. לאחר התאמה למאפיינים דמוגרפים וקו-מורבידיות רפואית ופסיכיאטרית, Hazard ratio מותאמים לדמנציה היו 2.36 (95%CI 2.10-2.66) עבור פגיעה מוחית טראומתית קלה ללא אובדן הכרה, 2.51 (95%CI 2.29-2.76) עבור פגיעה מוחית טראומתית קלה עם אובדן הכרה, 3.19 (95%CI 3.05-3.33) עבור פגיעה מוחית טראומתית קלה עם סטטוס אובדן הכרה לא ידוע ו-3.77 (95%CI 3.63-3.91) עבור פגיעה מוחית טראומתית בינונית או חמורה.

לסיכום, בעוקבה של מעל 350,000 יוצאי צבא אמריקאים, גם פגיעה מוחית טראומתית קלה ללא אובדן הכרה נמצאה קשורה עם יותר מפי שניים עלייה בסיכון לאבחנת דמנציה. יש צורך דחוף במחקרים נוספים להבנת המנגנון, ולפיתוח אסטרטגיות מניעה וטיפול בדמנציה הקשורה עם פגיעה מוחית טראומתית.

מקור:

Barnes DE, Byers AL, Gardner RC, Seal KH, Boscardin WJ, Yaffe K. Association of Mild Traumatic Brain Injury With and Without Loss of Consciousness With Dementia in US Military Veterans. JAMA Neurol. Published online May 07, 2018. doi:10.1001/jamaneurol.2018.0815

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגיעה מוחית טראומתית,  דמנציה,  שטיון
תגובות