Axi-Cel הדגימה יעילות בטיפול בלימפומת נון-הודג'קין אגרסיבית עמידה במחקר ה-ZUMA-1 עם שיעור תגובה אובייקטיבי (objective response rate-ORR) של 82% ושיעור תגובה מלאה של 54%.

ביטוי נקודות בקרה בסביבת הגידול בתחילת המחקר ולאחר עירוי ה-Axi-Cel מרמז כי חסימה של נקודות בקרה חיסוניות יכולה להגביר את הפעילות של axi-cel.

Zuma-6 הינו מחקר פאזה 1/2 אשר העריך את הבטיחות והיעילות של טיפול משולב עם axi-cel, ומעכב ה-PD-L1, אטזוליזומאב בחולים עם DLBCL עמידה.

במחקר הוכללו חולים בני 18 שנים ומעלה שקיבלו יותר מטיפול אחד המכיל אנטרציקלין כנגד CD20 ומחלתם הייתה יציבה או התקדמה לקו הטיפול האחרון או חוו חזרת מחלה מהירה לאחר השתלת מוח עצם אוטולוגית. החולים היו בעלי סטטוס תפקוד ECOG שווה או קטן מ-1 וכמות מוח עצם ותפקוד איברים מספק.

החולים קיבלו טיפול התניה עם פלודרבין במינון נמוך וציקלופוספמיד ולאחר מכן עירוי axi-cel. בפאזה 1 של המחקר אטזוליזומאב במינון 1,200 מ"ג ניתן לשלוש עוקבות חולים כל 21 ימים לאחר עירוי axi-cel.

התוצא העיקרי של מחקר הפאזה 1 היה ההיארעות של רעילות מגבילת מינון תוך 21 ימים ממנת האטזוליזומאב הראשונה. תוצאים משניים כללו תדירות תופעות לוואי, ORR וסמנים ביולוגיים.

נכון ליוני, 2017, שישה חולים קיבלו axi-cel ואטזוליזומאב. הגיל החציוני היה 52 שנים (טווח, 29-66). לחולים היה חציון של שלושה טיפולים קודמים (טווח, 2-4) ולארבעה היתה התקדמות מחלה לפני כניסה למחקר הנוכחי.

לא נצפתה רעילות המגבילה מינון בכלל החולים ולא נצפתה החמרה של תופעות לוואי הקשורות בסינדרום שחרור ציטוקינים, אירועים נוירולוגיים או רעילות אחרת הקשורה ב-axi-cel לאחר מתן אטזוליזומאב. כל החולים חוו לפחות תופעת לוואי אחת כאשר רובן היו ציטופניות הקשורות לכימותרפיה. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בדרגה 3 ומעלה היו אנמיה (67%), אנצפלופתיה (67%) והיפונתרמיה (50%).

ההיארעות של סינדרום שחרור ציטוקונים ואירועים נוירולוגיים מדרגה 3 ומעלה הייתה 33% ו-67%, בהתאמה. חמישה חולים עברו הערכת תגובה: ORR נצפה ב-100% מהחולים וחולה אחד הגיעה לתגובה מלאה. תגובה מלאה אחת ושתי תגובות חלקיות ממשיכות נכון למועד פרסום המאמר.

במחקר פאזה 1 זה, חסימת PD-L1 עם אטזוליזומאב ומתן axi-cel הינה בעלת פרופיל בטיחות מספק. התוצאות תומכות בהערכה נוספת של הטיפול במסגרת מחקר פאזה 2.

מקור:                                                                                               

Locke, F.L. et al.  (2017) Blood. 130, 2826

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטזוליזומאב,  axi-cel,  CAR,  DLBCL,  טיפול,  ZUMA-6