אי ספיקת לב 17.05.2018

השפעת Natriuretic peptide על אשפוז ותמותה קרדיווסקולרית במטופלים עם סיכון גבוה

המחקר בדק האם טיפול מונחה Natriuretic peptide משפר תוצאים קליניים בהשוואה לטיפול רגיל במטופלים בסיכון גבוה עם אי ספיקת לב וירידה במקטע הפליטה

ה-Natriuretic peptide הינם מרקרים ביוכימיים המשמשים למדידת חומרת אי ספיקת לב וחוזים של תוצאים שליליים. מחקרים קטנים יותר העריכו טיפול לאי ספיקת לב על בסיס רמות ה-Natriuretic peptide (טיפול מונחה) עם תוצאות לא עקביות.

מחקר חדש בוצע במטרה לקבוע האם טיפול מונחה amino-terminal pro-B-type natriuretic peptideי(NT-proBNP) משפר תוצאים קליניים בהשוואה לטיפול רגיל בקרב מטופלים בסיכון גבוה עם אי ספיקת לב וירידה במקטע הפליטה (Ejection fraction).

מחקר ה-GUIDE-IT - The Guiding Evidence Based Therapy Using Biomarker Intensified Treatment in Heart Failure היה מחקר אקראי מבוקר רב מרכזי שבוצע בין ינואר 2013 לספטמבר 2016 ב-45 מרכזים קליניים בארה"ב וקנדה.

המחקר תוכנן לכלול 1,100 מטופלים עם HFrEF (מקטע פליטה 40% ומטה), עלייה ברמות ה-Natriuretic peptide ב-30 ימים הקודמים והיסטוריה של אירוע אי ספיקת לב קודם (אשפוז או דומה לו) שיחולקו אקראית לקבלת טיפול מונחה או טיפול רגיל.

המטופלים חולקו אקראית לטיפול מונחה NT-proBNP או טיפול רגיל המטופלים שחולקו לקבלת טיפול מונחה (446 מטופלים) קיבלו טיפול מותאם עם מטרה להגיע לרמות NT-proBNP של פחות מ-1,000 פ"ג/מ"ל. המטופלים שחולקו לקבלת טיפול רגיל (448 מטופלים) קיבלו טיפול לפי קווי ההנחיה המקובלים, עם דגש על התאמה לטיפולים נוירו-הורמונליים מוכחים עבור אי ספיקת לב.

התוצא הראשוני היה תוצא מורכב של זמן עד לאשפוז ראשון בשל אי ספיקת לב או תמותה קרדיווסקולרית. תוצאים משניים כללו תמותה מכל הסיבות, סך האשפוזים בשל אי ספיקת לב, ימי חיים ללא אשפוז בשל סיבה קרדיווסקולרית, המרכיב האינדיבידואלי בתוצא הראשוני ותופעות לוואי.

ועדת הנתונים והבטיחות המליצה על הפסקת המחקר לאחר ש-849 [גיל חציוני 63; 286 (32%) נשים] מתוך 1,100 המטופלים המתוכננים גויסו למחקר עם זמן מעקב חציוני של 15 חודשים.

התוצא הראשוני אירע ב-164 מטופלים (37%) בקבוצת הטיפול המונחה ו1,64 (37%) בקבוצת הטיפול הרגיל (Adjusted hazard ratio 0.98 ; 95%CI 0.79-1.22 ; p=0.88).

תמותה קרדיווסקולרית אירעה ב-12% (53 מטופלים) מקבוצת הטיפול המונחה ו-13% (57 מטופלים) מקבוצת הטיפול הרגיל (HR 0.94 ; 95%CI 0.65-1.37 ; p=0.75). אף אחד מהתוצאים המשניים או ירידה ברמות ה-NT-proBNP השיגו הבדל משמעותי בין הקבוצות.

בקרב מטופלים בסיכון גבוה עם אי ספיקת לב וירידה במקטע הפליטה, טיפול מונחה NT-proBNP לא היה יעיל יותר מטיפול רגיל בשיפור תוצאים קליניים.

מקור:

Felker GM, Anstrom KJ, Adams KF, Ezekowitz JA, Fiuzat M, Houston-Miller N, Januzzi JL, Mark DB, Piña IL, Passmore G, Whellan DJ, Yang H, Cooper LS, Leifer ES, Desvigne-Nickens P, O’Connor CM. Effect of Natriuretic Peptide–Guided Therapy on Hospitalization or Cardiovascular Mortality in High-Risk Patients With Heart Failure and Reduced Ejection FractionA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;318(8):713–720. doi:10.1001/jama.2017.10565

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  BNP,  מקטע פליטה,  HF,  HFrEF
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות