הפטיטיס C 21.05.2018

היעילות ב"עולם האמיתי" של טיפול עפ"י הפרוטוקול האנטי-ויראלי הישיר בהפטיטיס C

החוקרים מצאו ששיעורי התגובה לטיפול באומביטסוויר, פריטפרוויר, ריטונוויר, עם וללא דסובוויר וריבירין, גבוהים באופן עקבי ללא תלות במצב שחמת או טיפול קודם ל-HCV

הפרוטוקול האנטי-ויראלי הישיר הכולל אומביטסוויר (OBV), פריטפרוויר (PTV), ריטונוויר (r) ±דסובוויר (DSV) ו-±ריבווירין (RBV) הדגים שיעורים גבוהים של תגובה ויראלית ממושכת בשבוע 12 לאחר הטיפול (SVR12) במחקרים קליניים אשר עסקו בטיפול ב-HCV מגנוטיפ 1 ו-4.

על מנת לאמת את היעילות של הפרוטוקול בעולם האמיתי, החוקרים ביצעו מטה-אנליזה של ספרות אשר פורסמה עד ל-30 לאפריל 2016. בוצע שימוש בטרנספורמציית פרימן-טוקיי על מנת לקבוע שיעורי SVR לגנוטיפ 1b, 1a, ו-4 ושיעורי SVR ספציפיים לפי מצב שחמת או טיפול קודם ל-HCV. שיעור חזרה וירולוגית, אי ספיקה כבדית, הפסקת טיפול ותופעות לוואי קשות תועדו גם כן.

בסך הכל, 20 עוקבות ב-12 מדינות אותרו לטובת ביצוע המטה-אנליזה שכללה 5,158 חולים.

שיעורי SVR12 היו 96.8% (רווח בר-סמך 95%: 95.8-97.7) עבור גנוטיפ 1 ו-98.9% (94.2-100.0) עבור גנוטיפ 4. עבור חולי גנוטיפ 1a שיעורי ה-SVR היו 94% ו-97% עבור חולים עם וללא שחמת ו-94% בכלל החולים. עבור חולי גנוטיפ 1b שיעורי ה-SVR היו 98% ו-99% עבור חולים עם וללא שחמת ו-98% בכלל החולים.

שיעור החזרה הוירולוגית בחולי גנוטיפ 1 היה 1.3% מתוך 3,524 חולים בתשעה מחקרים שדיווחו על משתנה זה. שיעור אי הספיקה הכבדית היה פחות מ-1% בחמישה מחקרים בהשתתפות 3,440 חולים כאשר ל-70% מתוכם הייתה שחמת.

מסקנת החוקרים היא כי שיעורי SVR12 בעולם האמיתי עבור OBV/PTV/r±DSV±RBV הינם גבוהים באופן עקבי בחולי HCV מגנוטיפ 1 ו-4 ללא תלות במצב שחמת או חשיפה לטיפול קודם ל-HCV. ממצאים אלה מאמתים את יעילות הטיפול באוכלוסיה מגוונת של חולים.

מקור:

Wedemeyer, H. et al.  (2017) Journal of Viral Hepatitis. Online publication

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  Ribavirin,  שחמת,  HCV 1b,  אומביטסוויר,  פריטפרוויר,  ריטונוויר,  דסובוויר,  ריבווירין,  Abbvie
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות