אשפוזים חוזרים 29.05.2018

סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) מונע אשפוזים חוזרים של מטופלים עם אי-ספיקת לב

במחקר PARADIGM-HF נמצא כי מטופלים עם אי-ספיקת לב שטופלו עם סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) היו עם שיעורים נמוכים יותר בכ- 20%-30% של אשפוזים חוזרים בהשוואה למטופלים שנטלו אנלפריל (אנלדקס)

מיטות אשפוז בבית חולים (אילוסטרציה)
מיטות אשפוז בבית חולים (אילוסטרציה)

לאשפוזים חוזרים תפקיד עיקרי בנטל המחלה של אי-ספיקת לב (Heart failure - HF), אך בניתוחים סטטיסטיים רגילים משקללים רק את האירוע הראשון. באמצעות מגוון שיטות סטטיסטיות שפותחו עבור סוג ניתוח זה, הושוותה ההשפעה של סקוביטריל/ולסרטן (Entresto - Sacubitril/Valsartan) אל מול זו של אנלפריל (Enalapril – Enaladex, Enalapri) על אירועים חוזרים, הכוללים את כל האשפוזים הקשורים ל-HF ומקרי מוות קרדיווסקולרי במחקר PARADIGM-HFי(Prospective Comparison of ARNI [Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitor] With an ACE-Inhibitor to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure).

במסגרת מחקר PARADIGM-HF,י8,399 מטופלים הוקצו אקראית והיו במעקב במשך 27 חודשים בחציון. בוצעו מספר ניתוחים סטטיסטיים של אירועים חוזרים, ביניהם מודל בינומינלי שלילי, שיטות וויי, לין ו-ווייספילד (Wei, Lin and Weissfeld - WLW) ומודל לין, וויי, יינג ויאנג (Lin, Wei, Ying and Yang - LWYY) ומודל חולשה משולב (joint frailty model), כאשר כולם הותאמו עבור הטיפול והמקום.

מבין סך של 3,181 אירועי התוצא העיקרי שאירעו במהלך המחקר (ביניהם 1,251 מקרי מוות קרדיווסקולרי), רק 2,031 (63.8%) היו אירועים ראשונים (836 מקרי מוות קרדיווסקולרי). מבין 1,195 מטופלים עם אשפוז אחד לפחות הקשור ל-HF,י410 (34%) מטופלים אושפזו לפחות פעם אחת נוספת עקב HF. סקוביטריל/ולסרטן הפחית את הסיכון לאשפוז חוזר עקב HF יותר מאשר אנלפריל, לפי המודל הבינומינלי השלילי (יחס שיעור [rate ratio – RR]: י0.77, 95% רווח בר סמך: 0.67-0.89), שיטת WLWי(RR: 0.79, 0.71-0.89), שיטת LWYYי(RR: 0.78, 0.68-0.90) ומודל החולשה המשולב RR: 0.75, 0.66-0.86) p<0.001 עבור כולם). ההשפעה של סקוביטריל/ולסרטן בהשוואה לאנלפריל על אשפוזים חוזרים עקב HF או תמותה קרדיווסקולרית היתה דומה.

במחקר PARADIGM-HF, כשליש מהמטופלים עם התוצא העיקרי (זמן עד לאירוע הראשון) חוו אירוע נוסף. בהשוואה לאנלפריל (אנלדקס, אנלפרי), סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) מביא לירידה בשיעור האירועים הראשונים והשיעורים החוזרים. גודל השפעת הטיפול היה דומה, ללא תלות בשיטה הסטטיסטית.

מקור: 

Eur J Heart Fail. 2018 Feb 12. doi: 10.1002/ejhf.1139. [Epub ahead of print]
Effect of sacubitril/valsartan on recurrent events in the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF).
Mogensen UM1,2, Gong J3, Jhund PS1, Shen L1, Køber L2, Desai AS4, Lefkowitz MP3, Packer M5, Rouleau JL6, Solomon SD4, Claggett BL4, Swedberg K7, Zile MR8, Mueller-Velten G9, McMurray JJV1.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  תמותה קרדיווסקולרית,  סקוביטריל/ולסרטן,  אנטרסטו,  אנלפריל,  אנלדקס,  אנלפרי,  מחקר PARADIGM-HF,  מודל בינומינלי שלילי,  שיטות וויי,  לין וווייספילד,  מודל לין,  וויי,  יינג ויאנג,  מודל חולשה משולב
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות