שיקום לב ביתי 29.05.2018

שיקום לב ביתי משפר את היכולת התפקודית ואיכות החיים של מטופלים עם אי-ספיקת לב

במחקר נמצא כי שיקום לב במסגרת ביתית הביא לשיפורים ניכרים בסיבולת הגופנית, יכולת תפקודית, איכות החיים ושיעור האשפוזים החוזרים בטווח הקצר

לסיבות גופנית ותפוקת הלב (cardiac output - CO) יש השפעה גדולה על איכות החיים של מטופלים עם אי-ספיקת לב (Heart failure - HF). שיקום לב בבית יכול לשפר במידה ניכרת לא רק את הסיבולת הגופנית אלא גם את צריכת החמצן המרבית (peak oxygen uptake – VO2max) ואת איכות החיים של מטופלים עם HF. מטרתו של המחקר הפרוספקטיבי שלהלן היתה להעריך את ההשפעות החיוביות של שיקום לב בבית על איכות הטיפול הרפואי בקרב מטופלים עם HF כרוני.

במחקר פרוספקטיבי עם הקצאה אקראית השתתפו מטופלים עם HF ומקטע פליטה של חדר שמאל (eft ventricular ejection fraction - LEVF) הנמוך מ-50%. החוקרים הקצו אקראית מטופלים לקבוצת הביקורת (n=18) ולקבוצת ההתערבות (n=19). קבוצת ההתערבות קיבלה תוכניות שיקום ייחודיות, שכללו שיקום לב ביתי, הדרכה תזונתית וניהול הפעילות היומית במשך תקופה של שלושה חודשים. מידע כגון נתונים כללים, ממצאי מעבדה, תוצאות מבחן מאמץ לב-ריאה משולב (CPET), תוצאות מבחן הליכה בשש דקות ותוצאות שאלון מינסוטה לחיים עם HFי(Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire - MLHFQ) לפני ואחרי ההתערבות נאספו מכל המטופלים במחקר זה.

מטופלים שגויסו לתוכניות שיקום הלב הביתיות הפגינו שיפור מובהק סטטיסטית בהשוואה למטופלים בקבוצת הביקורת ב-VO2maxי(18.2 ± 4.1 בהשוואה ל-20.9 ± 6.6 מ"ל/ק"ג/דקה, p=0.02), מרחק ההליכה המרבי בשש דקות (421 ± 90 בהשוואה ל- 462 ± 74 מטרים, p=0.02), סף אנאירובי (12.4 ± 2.5 בהשוואה ל- 13.4 ± 2.6 מ"ל/ק"ג/דקה, p=0.005) ואיכות החיים. לסיכום, מטופלים שעברו שיקום לב בבית חוו עלייה של 14.2% ב-VO2max, עלייה של 37% במדדי איכות החיים ושיפור של 41 מטרים במבחן הליכה בשש דקות. שיעור האשפוזים החוזרים ב-90 ימים ירד מ-14% ל-5% לאחר קבלת שיקום לב.

שיקום לב במסגרת ביתית הביאה לתוצאות הטובות ביותר ביכולת התפקודית ובאיכות החיים ובנוסף לירידה בשיעור האשפוזים החוזרים ב- 90 ימים.

מקור: 

Medicine (Baltimore). 2018 Jan;97(4):e9629. doi: 10.1097/MD.0000000000009629.
Home-based cardiac rehabilitation improves quality of life, aerobic capacity, and readmission rates in patients with chronic heart failure.
Chen YW1, Wang CY2, Lai YH2,3, Liao YC2,4, Wen YK1, Chang ST1,5, Huang JL2,4, Wu TJ2,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  שיקום לב,  סיבולת גופנית,  סיבולת לב-ריאה,  כושר גופני,  צריכת חמצן מרבית,  VO2max,  תזונה,  פעילות יומיומית,  איכות חיים,  מבחן מאמץ לב-ריאה משולב,  CPET,  סף אנאירובי,  מבחן הליכה בשש דקות,  מרחק הליכה,  יכולת תפקודית,  אשפוזים חוזרים
תגובות
 
09.08.2018, 23:38

LEFV 50% נכלל באי ספיקת לב.
הלוואי על כל החולים!