סרטן ריאות 30.05.2018

שיעור גבוה יותר של סרטן ריאות בנשים צעירות בהשוואה לגברים צעירים בארה"ב

מחקר חדש בדק היארעות ארצית מבוססת אוכלוסיה של סרטן ריאות לפי מין, גזע או קבוצה אתנית וקבוצת גיל

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים הראו היארעות גבוהה יותר של סרטן ריאות בקרב נשים צעירות בהשוואה לגברים צעירים בארה"ב. האם דפוס זה ממשיך גם בעוקבות עדכניות, ואם כן, האם הוא יכול להיות מוסבר במלואו על ידי הבדלים בהתנהגות עישון בין המינים, נותרו לא ידועים.

מחקר חדש בדק היארעות ארצית מבוססת אוכלוסיה של סרטן ריאות לפי מין, גזע או קבוצה אתנית, קבוצת גיל (30 עד 34, 35 עד 39, 40 עד 44 ו-50 עד 54), שנת לידה (1945 עד 1980) ותקופה קלנדרית של האבחנה (1995-1999, 2000-2004, 2005-2009 ו-2010-2014), וחושבו Rate ratio להיארעות בקרב נשים לעומת גברים.

בנוסף נבחנה השכיחות של עישון, על ידי שימוש בנתונים מסקר הבריאות הלאומי מ1970 עד 2016.

במלך שני העשורים האחרונים, היארעות תלויית גיל של סרטן ריאות בכלליות ירדה בקרב גם גברים וגם נשים בגילאים 30 עד 54 בכל הגזעים והקבוצות האתניות, אבל הירידה בקרב הגברים הייתה חדה יותר. בקרב לבנים לא היספניים, Rate ratio להיארעות בקרב נשים לעומת גברים, גדלה ב-1.0 בקבוצות הגיל 30 עד 34, 35 עד 39, 40 עד 44 ו-45 עד 49.

לדוגמה, Rate ratio להיארעות בקרב נשים לעומת גברים בקרב לבנים בגיל 40 עד 44 גדל מ-0.88 (95%CI 0.84-0.92) במהלך 1995-1999, ל-1.17 (95%CI 1.11-1.23) במהלך 2010-2014. השינוי בשיעור תלוי המין אירע בקרב לבנים לא היספניים שנולדו החל מ-1965.

שיעורי היארעות תלויי מין התכנסו בקרב שחורים לא היספניים, היספניים ואסייתים לא היספניים ומאיי הפסיפיק, אבל השתנו מהיארעות גבוהה יותר בקרב גברים להיארעות גבוהה יותר בקרב נשים רק בקרב היספניים. השכיחות של עישון בקרב נשים שנולדו החל מ1965 התקרבה לשכיחות בקרב גברים, אבל לא עקפה אותה.

הדפוס ההיסטורי של שיעורי היארעות גבוהים יותר של סרטן ריאות בקרב גברים בהשוואה לנשים התהפך בקרב לבנים לא היספניים והיספניים שנולדו החל מאמצע שנות 1960, והם לא מוסברים במלואם על ידי הבדלים בעישון בין המינים. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לזהות את הסיבות להיארעות הגבוהה יותר של סרטן ריאות בקרב נשים צעירות.

 מקור:

Jemal A, Miller KD, Ma J, Siegel RL, Fedewa SA, Islami F, Devesa SS, Thun MJ. Higher Lung Cancer Incidence in Young Women Than Young Men in the United States. New England Journal of Medicine. 2018 May 24;378(21):1999-2009.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  היארעות סרטן ריאות
תגובות