דיברטיקוליטיס 03.06.2018

הימנעות מטיפול אנטיביוטי בדיברטיקוליטיס חריפה והשפעתה לטווח ארוך

מחקר זה בדק את התוצאות ארוכות הטווח של הימנעות מטיפול אנטיביוטי במקרים של דלקת סעיפים חריפה ראשונה

הטיפול המקובל באירועים חריפים של דלקת הסעיפים כולל טיפול באנטיביוטיקה. לאחרונה מחקרים קצרי טווח הראו שהתוצאות טובות גם ללא טיפול אנטיביוטי אך עם נטייה ליותר ניתוחי סיגמא בקבוצה שלא טופלה אנטיביוטית.

מחקר זה בדק את התוצאות ארוכות הטווח של הימנעות מטיפול אנטיביוטי במקרים של דלקת סעיפים חריפה ראשונה.

258 חולים שאושפזו עם אירוע ראשון לא מסובך של דלקת חריפה של הסעיפים עפ״י CT חולקו אקראית לקבוצה שטופלה אנטיביוטית וקבוצת מעקב ללא טיפול אנטיביוטי (DIABOLO trial). התוצאות שנמדדו כללו סיבוכי דיברטיקוליטיס, אירוע חוזר או כריתת הסיגמא במהלך שנתיים של מעקב.

נתונים סטטיסטיים: לא נמצא הבדל בין הקבוצה שהייתה במעקב בלבד לעומת הקבוצה שטופלה אנטיביוטית מבחינת הישנות (15.4% לעומת 14.9%, p=0.885), סיבוכים (4.8% לעומת 3.3%, p=0.403), ומבחינת כריתת סיגמא (9% לעומת 5%, p=0.085).

גיל צעיר מ-50 ורמת כאב גבוהה (סולם VAS מעל 8) היו קשורים לשכיחות מוגברת של סיבוכים והישנות.

סיכום: במחקר זה הימנעות מטיפול אנטיביוטי במקרה ראשון ולא מסובך של דלקת הסעיפים לא הייתה כרוכה בעלייה בשיעור הסיבוכים, ההישנות או הניתוחים לכריתת הסיגמא במעקב לטווח של שנתיים.

מקור:

Long-Term Effects of Omitting Antibiotics in Uncomplicated Acute Diverticulitis.

Van Dijk ST, Daniels L, Unlu C, et al.

Am J Gastroenterol. 2018 Apr 27. pii: 10.1038/s41395-018-0030-y

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת הסעיפים,  דיברטיקוליטיס,  הישנות,  כריתת סיגמא
תגובות