פיברוסקרומה 06.06.2018

שרידות במטופלים עם פיברוסקרומה עורית

מחקר זה נועד כדי לבחון גורמים מנבאים פוטנציאליים לשרידות במטופלים עם פיברוסרקומה עורית

גורמים המנבאים תמותה, ניתוח שני וטיפול הקרנתי לאחר ניתוח לצורך טיפול בפיברוסרקומה עורית (dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP) אינם מוגדרים היטב.

החוקרים ביקשו לקבוע את ההשפעות של הדמוגרפיה, מאפייני הגידול, אתר הטיפול ומודל השרידות לאחר DFSP  ראשוני.

לצורך כך, נערך ניתוח סטטיסטי רטרוספקטיבי של נתונים מתוך מאגר המידע הלאומי של סרטן (national cancer database) עבור מטופלים שאובחנו עם DFSP במהלך 2003-2012.

סך הכל 5,249 מקרים זוהו. מתוכם, 3.1% מהמטופלים נפטרו לאחר 51.4 חודשי מעקב בממוצע. לאחר התאמה עבור גורמים רלוונטיים, חוסר ביטוח, היסטולוגיה אנאפלסטית ושוליים ניתוחיים חיוביים נמצאו כגורמים המנבאים תמותה, בעוד שטיפול במרכז משולב (Integrated Network Cancer Program) נמצא כגורם מנבא לשרידות (p<0.05).

סיכויים גבוהים יותר להקרנות לאחר ניתוח נמצאו כקשורים באופן ישיר לגודל הגידול, אנאפלסטיות והיסטולוגיה של התמיינות נמוכה ושוליים ניתוחיים חיוביים וכן כבעלי קשר הופכי לטיפול בנפח גבוה ולגידולים שאינם בראש וצוואר. שיעורי ניתוח נוסף גבוהים יותר נמצאו כקשורים לאתניות היספנית ושיעורים נמוכים יותר נמצאו כקשורים למגדר נשי.

לסיכום, הבנה טובה יותר של הגורמים המשפיעים על תוצאי השרידות עשויים לעזור לשפר את הטיפול ב-DFSP ולזיהוי סיבות פוטנציאליות נוספות לתחלואה ותמותה.

מקור: 

Trofymenko, O. et al. (2018) JAAD. 78(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  ממאירות דרמטולוגית,  פיברוסרקומה,  שיעורי ניתוח שני,  תוצאי שרידות
תגובות