מעכבי משאבות פרוטונים 10.06.2018

נטילת PPI’S בהשוואה לחוסמי H2 והסיכון לאירוע לבבי

מחקר זה בדק רטרוספקטיבית האם PPI’S מעלים סיכון להתקפי לב בהשוואה לחוסמי H2

לאחרונה פורסמו מחקרים שקשרו טיפול ב-PPI’S לעלייה בשכיחות התקפי לב. מחקר זה בדק רטרוספקטיבית האם PPI’S מעלים סיכון להתקפי לב בהשוואה לחוסמי H2.

במחקר נכללו חמישה מיליון מבוטחים אמריקאים אשר קיבלו מרשמים ל-PPI’S או חוסמי H2 בין השנים 2001-2014. התוצאה שנמדדה הייתה MI עפ״י רישומי בית החולים. המעקב נמשך עד להתרחשות MI, סיום המרשם או תום המחקר.

נתונים סטטיסטיים: חמישה מיליון מבוטחים קיבלו מרשמים ל-PPI’S או לחוסמי H2 ונכללו במחקר. משך המעקב החציוני היה 60 או 96 יום כתלות בסוג הביטוח. הסיכון הכולל ל-MI היה נמוך באופן כללי (2-8 מקרים לשנה לאלף מטופלים). לאחר תיקון לערפלנים, לא נמצא הבדל משמעותי סטטיסטית בסיכון ל-MI בין קבוצת ה-PPI’S לבין חוסמי H2.

סיכום: במחקר זה בקרב מבוטחים אמריקאים לא נצא הבדל בסיכון ל-MI בין מטופלים שנטלו PPI’S לבין מטופלים שנטלו חוסמי H2. לדעת המחברים אין  לחשוש מלרשום PPI’S למטופלים בהקשר זה.

מקור:

No Increase in Risk of Acute Myocardial Infarction in Privately Insured Adults Prescribed Proton Pump Inhibitors vs Histamine-2 Receptor Antagonists (2002–2014)

Suzanne N. Landi, Robert S. Sandler, Virginia Pate, Jennifer L. Lund

DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2017.10.042

Publication stage: In Press Accepted Manuscript

Published online: November 6, 2017

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  PPIs,  חוסי  H2,  התקף לב
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות