אלדוסטרון מקדם עיצוב מחדש של הלב (רימודלינג) ופיברוזיס לאחר STEMI, ועל כן רמה מוגברת שלו בחולים אלו קשורה לפרוגנוזה גרועה יותר. תרופות נוגדות פעילות אלדוסטרון (כמו ספירונולקטון) נמצאו יעילות בטיפול ב-STEMI ואי-ספיקת לב עם מקטע פליטה נמוך מ-40%. מחקר זה בדק את היעילות של טיפול  בנוגדי-אלדוסטרון בחולים לאחר STEMI אך ללא אי-ספיקת לב.

החוקרים ערכו מטה-אנליזה שכללה 10 מחקרים קליניים אקראיים בהם ניתן טיפול בנוגדי-אלדוסטרון לכ-4000 חולים עם STEMI ומקטע פליטה מעל ל-40%.

נתונים סטטיסטיים: בחולים אחרי STEMI וללא אי-ספיקת לב שטופלו בנוגדי אלוסטרון התמותה היתה נמוכה יותר לעומת הביקורת (2.4% לעומת 3.9%, odds ratio 0.62, רווח בר סמך של 95%: 0.42-.91, p=0.01). לא נמצא הבדל בסיכון לאירוע לבבי נוסף, אי-ספיקת לב או הפרעת קצב חדרית. הטיפול בנוגדי אלדוסטרון שיפר ב-1.58% את מקטע הפליטה (p=0.03).

סיכום: החוקרים סיכמו כי טיפול בנוגדי אלדוסטרון מפחית תמותה בחולים עם STEMI וללא אי-ספיקת לב.

מקור:

Aldosterone Antagonist Therapy and Mortality in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Without Heart Failure. A Systematic Review and Meta-analysis.

Khagendra Dahal, et al. JAMA Intern Med. Published online May 21, 2018.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  STEMI,  אי ספיקת לב,  אלדוסטרון,  נוגדי-אלדוסטרון,  ספירונולקטון,  רימודלינג