סרטן שד חיובי ל-HER2 19.06.2018

טיפולים ממוקדים ל-HER2 בקרב מטופלות עם מקטע פליטה ירוד

מחקר ראשון מסוגו בהשתתפות 30 מטופלות עם סרטן שד חיובי ל-HER2 ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל (40%-50%) הראה כי ברוב המקרים (27/30), לא חלה הדרדרות בתפקוד חדר שמאל בעקבות טיפול ממוקד ב-HER2, כגון טרסטוזומאב (הרצפטין), טרסטוזומאב-אמטנסין (קדסיילה) או פרטוזומאב (פרג'טה), ללא אירועים לבביים, כאשר המטופלות היו במעקב קרדיולוגי ונטלו חוסמי בטא ומעכבי ACE

לב אנושי (צילום: אילוסטרציה)

טיפולים המתמקדים ב-HER2 הביאו לשיפור ניכר בפרוגנוזה של מטופלות עם סרטן שד, אך הם עשויים להיות קשורים לרעילות לבבית. מחקר SAFE-HEaRt הינו המחקר הראשון ביוזמת חוקרים שבחן פרוספקטיבית האם טיפולים המתמקדים ב-HER2 עשויים להיות בטוחים לשימוש בקרב מטופלות עם תפקוד ירוד של חדר שמאל, במסגרת טיפול וניטור קרדיולוגי רציף.

קריטריוני ההכללה כללו מועמדות לטיפול שאינו לפטיניב (Lapatinib - Tykerb) עם סרטן שד חיובי ל-HER2 בשלבים I-IV; מקטע פליטה בחדר שמאל (left ventricle ejection fraction - LVEF)י≥40% וגם <50% וללא תסמינים של אי-ספיקת לב. כל המטופלות הגיעו לפגישות מעקב קרדיולוגיות ועברו בדיקת אקו-לב בקו הבסיס, במהלך הטיפול ושישה חודשים לאחר הטיפול וקיבלו חוסמי בטא ומעכבי ACE, אלא אם היתה התוויית נגד. התוצא העיקרי היה השלמת הטיפול האונקולוגי המתוכנן ב-HER2, לא התפתחות אירוע לבבי, אשר הוגדר כתסמיני אי-ספיקת לב או ירידה לא תסמינית ב-LVEF של ≥10% נקודות מקו הבסיס ו/או LVEF ≤35%.

מבין 31 מטופלות שגויסו למחקר, 30 היו בנות-הערכה. גיל הממוצע היה 54 שנים, 18 מטופלות היו בשלב מוקדם של המחלה ו-13 היו עם מחלה גרורתית. 17 מטופלות נחשפו בעבר לאנטרציקלינים ו-13 היו עם יתר לחץ דם. בעת המחקר, 15 מטופלות קיבלו טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin)14 קיבלו טרסטוזומאב ופרטוזומאב (Pertuzumab - Perjeta) ושתיים קיבלו אדו-טרסטוזומאב אמטנסין (Trastuzumab emtansine - Kadcyla). ממוצע LVEF היה 45% בקו הבסיס ו-46% בסוף הטיפול. 22 מטופלות השלימו את הטיפול הממוקד ב-HER2 כפי שהוגדר בפרוטוקול, ללא התפתחות אירועים לבביים וחמש מטופלות עדיין ממשיכות במחקר.

שלוש מטופלות ענו על הקריטריונים לאירועים לבביים: שתיים פיתחו אי-ספיקת לב תסמינית (בשבועות 24 ו-36) ואחת חוותה הידרדרות ב-LVEF לפי הגדרת הפרוטוקול ל-35% בשבוע 12. כל המטופלות הללו הוצאו מהטיפול המחקרי. שתיים מתוך שלוש מטופלות אלו עדיין בחיים ובמעקב ומטופלת אחת מתה עקב התקדמות המחלה. משתנים דמוגרפיים, טיפול קודם באנטרציקלינים ו-LVEF בקו הבסיס לא ניבאו התפתחות אירועים לבביים. עלייה ברמת טרופונין עם רגישות גבוהה ניבאה שניים מתוך שלושת האירועים הלבביים, אשר היו מובהקים (p=0.003).

מטופלות עם סרטן שד ו-LVEF ירוד במקצת יכולות לקבל בבטחה טיפול ממוקד ב-HER2 תוך ניטור קרדיולוגי שגרתי וטיפול עם חוסמי בטא ומעכבי ACE. תוצאות המחקר מספקות נתוני בטיחות חדשים באוכלוסייה ייחודית זו ויש להן את הפוטנציאל לתרום לשינוי במסגרת הקלינית.

מקור: 

SAFE-HEaRt: A pilot study assessing the cardiac safety of HER2 targeted therapy in patients with HER2 positive breast cancer and reduced left ventricular function ASCO Presented Saturday, June 2, 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר SAFE-HEaRt,  בטיחות לבבית,  רעילות לבבית,  מקטע פליטה של חדר שמאל,  תפקוד חדר שמאל,  אי ספיקת לב,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  פרטוזומאב,  פרג'טה,  טרסטוזומאב אמטנסין,  קדסיילה,  חוסמי בטא,  מעכבי ACE
תגובות