קרצינומה כלייתית 21.06.2018

אסטרטגיה לטיפול יעיל בגידולים העמידים לעיכוב מסלול PD-1/PD-L1

טיפול פוטודינמי מוכוון כלי דם מגביר את הפעילות של עיכוב PD-1/PD-L1

עיכוב מסלול ה- PD-1/PD-L1 הינו יעיל כנגד קרצינומה כלייתית מתקדמת למרות שתוצאות מחקרים קודמים היו סותרות לעיתים ונמצאו כתלויות בגורמים הקשורים במאכסן ובכלל זה מיקרו-סביבת הגידול. טיפול פוטודינמי מוכוון כלי דם (Vascular-targeted photodynamic therapy - VTP) עם החומר הפוטו-מרגש WST11 גורם לתגובה חיסונית מקומית. החוקרים ביקשו לקבוע האם מאפיין זה של החומר יכול להגביר את התגובה החיסונית המקומית והמערכתית הנוצרת בעקבות חסימת PD-1.

באמצעות מודל חיה של קרצינומה כלייתית אשר פיתחה גרורות החוקרים טיפלו בגידולים הראשוניים עם VTP בלבד, חסימת PD-1/PD-L1 בלבד או שילוב של שני הטיפולים ולאחר מכן בחנו את התגובה לטיפול ובכלל זה הסננה חיסונית בגידול הראשוני ובאתרי הגרורות. מודולציה של ביטוי PD-L1 על ידי VTP בתאים סרטניים הומניים שהושתלו בחיות עברו הערכה גם כן.

החוקרים מצאו כי טיפול בגידולים כלייתיים עם VTP בשילוב עם חסימה של מסלול ה-PD-1/PD-L1 אך לא כל טיפול בנפרד הוביל לנסיגה בגידולים הראשוניים, מנעה גדילה של גרורות בריאות והעריכה שרידות במודל חיה פרה-קליני. אנליזה של תאים חיסוניים המסנינים את הגידול הדגימה כי השפעת הטיפול הייתה קשורה בעלייה ביחס תאי CD8+ רגולטוריים ותאי-CD4+FoxP3 בגידולים הראשוניים והגבירה הסננה של תאי T באתרים של גרורות ריאתיות. יתרה מכך, ביטוי PD-L1, שופעל לאחר טיפול עם VTP בתאים סרטניים הומניים.

תוצאות המחקר מדגימות תפקיד למודולציה חיסונית מקומית עם VTP בשילוב עם עיכוב PD-1/PD-L1 עבור יצירת תגובה נוגדת גידול מקומית וסיסטמית. אסטרטגיה משולבת זו יכולה להוות טיפול יעיל בגידולים העמידים לעיכוב מסלול ה-PD-1/PD-L1.

מקור:                                                                                                                          

O'Shaughnessy, M.J. et al.  (20187) Clinical Cancer Research. 24(3), 592

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטזוליזומאב,  סרטן כלייתי,  PD-1,  PD-L1,  מודל חיה,  VTP,  טיפול באור
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות