הפטיטיס C 21.06.2018

בין הפטיטיס C כרוני לבין חוסר תפקוד של בלוטת התריס

מחקר עוקבה גדול בחן את הקשר בין HCV לבין חוסר תפקוד בלוטת התריס ואת הקשר לתוצאים של טיפולים אנטי ויראליים ישירים

HCV - hepatitis C virus נמצא קשור למספר מחלות חוץ כבדיות ובכלל זה חוסר תפקוד של בלוטת התריס. המחקר הנוכחי בדק את ההמצאות של חוסר תפקוד בלוטת התריס ואת הגורמים האפשריים לחיזוי מצב זה באמצעות מחקר עוקבה גדול בו השתתפו מטופלים עם זיהום HCV GT4 - genotype 4. בנוסף, החוקרים בדקו גם את התפקיד של חוסר תפקוד בלוטת התריס כגורם מנבא לתגובה לטיפול בתרופות אנטי ויראליות ישירות (DAAs – direct acting antivirals).

המשתתפים במחקר גויסו באמצעות הרשמה במערכת אינטרנטית על מנת לקבל טיפול עבור HCV כרוני במרכז טיפול ממשלתי המתמחה בטיפול בהפטיטיס ויראלית ששמו Beheria, הכפוף לוועדה הלאומית לשליטה בהפטיטיס ויראלית (National committee for control of viral heptatitis- NCCVH), משרד הבריאות, מצרים.

המחקר נערך בתקופה שבין ינואר 2015 עד אוקטובר 2016. המידע שנאסף יוצא ועבר עיבוד לצורך בדיקת ההמצאות של חוסר תפקוד בלוטת התריס והמשתנים הקשורים לכך.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 13,402 מטופלים, בקרב 2,833 (21.1%) נצפו רמות גבוהות של TSHי(Thyroid stimulating hormone, הורמון בלוטת התריס) - מעל 4.5 מילי יחידות בינלאומיות לליטר (תת פעילות של בלוטת התריס). משתנים כמו מין נקבה (62.7%), גיל מבוגר, רמות גבוהות של FIB4 י(fibrosis 4),יAST,יBMI גבוה ורמות אלבומין נמוכות, נמצאו כבעלי קשר מובהק לרמות גבוהות של TSH בניתוח חד משתני.

היבט נוסף שנצפה במחקר היה ש-466 מטופלים (3.5%) הציגו רמות נמוכות של TSH, מתחת ל-0.4 מילי יחידות בינלאומיות לליטר (פעילות יתר של בלוטת התריס). המשתנים היחידים שנמצאו קשורים בצורה מובהקת למשתנה זה היו גיל מבוגר (חציון 52 שנים) ומין זכר (51.5%).

החוקרים לא מצאו קשר בין SVR (ריפוי מוצלח - sustained viral response) לבין רמות הבסיס של TSH. ביצוע מעקב בקרב 236 מטופלים הראה כי קיים שיפור ברמות ה-TSH לאחר SVR בקרב 80% מהם.

מסקנות החוקרים היו כי הימצאות תת פעילות של בלוטת התריס נפוצה בקרב מטופלים עם HCV GT4 כרוני, וכי מצב זה מושפע ממין המטופל ומגילו. טיפול מוקדם עם TSH לא השפיע על ה-SVR לאחר טיפול עם DAAs. למרות שהמידע הקיים בנושא מוגבל, הגעה ל-SVR לאחר טיפול ב-DAAs משפרת את תפקודי בלוטת התריס.

מקור: 

Eletreby, R. et al. (2018) Hepatology International

נושאים קשורים:  מחקרים,  גנוטיפ 4,  HCV,  פגיעה בתפקוד בלוטת התריס,  טיפולים אנטי ויראלים
תגובות