מלנומה מתקדמת 21.06.2018

טיפול משולב של אפקדוסטט וניבולומאב במלנומה מתקדמת

תוצאות שלב II של מחקר ECHO-204 הראו כי טיפול משולב במלנומה מתקדמת עם אפקדוסטט וניבולומאב (אופדיבו) הביאו לתגובה בקרב 62% מהמטופלים ולשליטה במחלה בקרב 78% מהמטופלים, ללא תלות בביטוי L1-PD ועם פרופיל בטיחות מיטבי

דיכוי חיסוני בהשראת האנזים 1IDOי(Indoleamine 2,3-dioxygenase 1) במיקרו-סביבה של הגידול מסייע להתחמקות התאים הסרטניים מפיקוח מערכת החיסון. אפקדוסטט (Epacadostat) הינו מעכב פומי בררני וחזק של האנזים 1IDO.יECHO-204 הינו מחקר בשלב II/I עם תווית פתוחה, אשר בוחן את השילוב של אפקדוסטט עם חוסם ה-1-PD ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) בקרב מטופלים עם סרטן מתקדם. מובא להלן דיווח מעודכן של תוצאי היעילות והבטיחות/סבילות של עוקבת מטופלים עם מלנומה מתקדמת (בלתי נתיחה או שלב IV) בשלב II של המחקר.

המטופלים קיבלו אפקדוסטט (100 או 300 מ"ג באופן פומי פעמיים ביום [BID]) יחד עם ניבולומאב (240 מ"ג בעירוי ורידי אחת לשבועיים [W2Q]). התגובות הוערכו כל שמונה שבועות לפי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 - RECIST v1.1). הבטיחות והסבילות הוערכו בקרב מטופלים שקיבלו לפחת מנה אחת של טיפול המחקר. ביטוי L1-PD הוערך במערך Dako 28-8 assay וביטוי חיובי הוגדר עם צביעה של ≥1% מהתאים הסרטניים.

באוקטובר 2017, כל 50 המטופלים שתוכננו להיכלל גויסו לעוקבת ההרחבה של שלב IIי(40 מטופלים לא קיבלו טיפול קודם למחלה מתקדמת). חציון משך המעקב היה 417 ימים (טווח: 70-617 ימים). בקרב כל המטופלים, שיעור התגובה הכללית (overall response rate - ORR) היה 62% (31/50 בסך הכל: תשעה עם תגובה מלאה, 22 עם תגובה חלקית) ושיעור השליטה במחלה (disease control rate – DCR; כלל תגובה מלאה, תגובה חלקית ומחלה יציבה) היה 78% (39/50). בקרב מטופלים שלא נחשפו לטיפול קודם, ORR היה 65% (26/40; שמונה עם תגובה מלאה, 18 עם תגובה חלקית) ו-DCR היה 80% (32/40); תגובות נצפו הן בקרב מטופלים חיוביים לביטוי L1-PDי(ORR י75% [9/12],י92% DCRי[11/12]) והן בקרב מטופלים שליליים לביטוי L1-PD י(56% ORRי[9/16], 69% DCRי[11/16]); רוב התגובות (88%, 23/26) נמשכו בעת נקודת החתך לאיסוף הנתונים; משך התגובה נע בין 55+ ל-565+ ימים (לא הושג חציון); שיעור ההישרדות ללא התקדמות לאחר ששה ו-12 חודשים היה 77% ו-63%, בהתאמה (לא הושג חציון) ושיעור ההישרדות הכללית לאחר 12 חודשים היה 92% (לא הושג חציון).

באוכלוסיית המחקר הכללית (n=50), שיעור תופעות הלוואי בדרגות 3 ומעלה היה 48% עם אפקדוסטט במינון 300 מ"ג (n=42; תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בדרגות 3 ומעלה: פריחה [19%], עלייה ברמות ALTי[12%]) ושיעור תופעות לוואי אלו עם אפקדוסטט במינון 100 היה 13% (n=8; דלקת ריאות [pneumonitis,י13%] היתה תופעת הלוואי היחידה בדרגה 3 ומעלה). שמונה מטופלים הפסיקו את הטיפול עקב תופעות לוואי הקשורות לטיפול וכולם נטלו אפקדוסטט במינון 300 מ"ג. לא אירעו מקרי מוות הקשורים לתופעות הלוואי.

שילוב תרופתי של אפקדוסטט וניבולומאב (אופדיבו) ממשיך להראות פעילות אנטי-סרטנית מבטיחה בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת והוא נסבל היטב באופן כללי. אפקדוסטט במינון 100 מ"ג פעמיים ביום הינו המינון הנבחר עבור מחקרים שלב III שיבחנו את השילוב של אפקדוסטט וניבולומאב בקרב מטופלים עם סרטן מתקדם.

מקור: 

Epacadostat plus nivolumab for advanced melanoma: Updated phase 2 results of the ECHO-204 study
Asco Presented Monday, June 4, 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה בלתי נתיחה,  ניבולומאב,  אופדיבו,  אפקדוסטט,  1IDO,  ECHO-204,  L1-PD,  שיעור התגובה הכללית,  תגובה מלאה,  תגובה חלקית,  שיעור השליטה במחלה,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  פרופיל בטיחות
תגובות