פמברוליזומאב 21.06.2018

שיעורי תגובה גבוהים לטיפול ממושך בפמברוליזומאב (קיטרודה)

ממצאי הישרדות בארבע שנים ממחקר 006-KEYNOTE אישרו את העליונות של פמברוליזומאב (קיטרודה) על פני איפילימומאב (יירבוי) בטיפול במלנומה מתקדמת. עוד נמצא כי טיפול הנמשך שנתיים בפמברוליזומאב היה בטוח ויעיל והביא לשיעורי תגובה של 86%. סבב טיפול שני בפמברוליזומאב הוסיף לפעילות האנטי-סרטנית ללא תופעות לוואי חמורות

תאים סרטניים - צילום מיקרוסקופי (אילוסטרציה)
תאים סרטניים - צילום מיקרוסקופי (אילוסטרציה)

מחקר 006-KEYNOTE ביסס את העליונות של פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda) על פני איפילימומאב (Ipilimumab - Yervoy) במלנומה מתקדמת. מובאים להלן תוצאים ונתונים ארוכי טווח מארבע שנות המחקר עבור מטופלים שהשלימו שתי שנות טיפול בפמברוליזומאב וכן נתונים לגבי סבב טיפול שני.

מטופלים מתאימים (n=834) הוקצו אקראית ביחס 1:1:1 לקבלת פמברוליזומאב במינון 10 מ"ג/ק"ג פעם בשבועיים (W2Q), פמברוליזומאב במינון 10 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות (W3Q) או איפילימומאב במינון 3 מ"ג/ק"ג W3Q, לארבע מנות. הטיפול נמשך עד שנתיים (פמברוליזומאב בלבד; השלמת הטיפול הוגדרה כ-94 שבועות ומעלה של פמברוליזומאב והפסקת טיפול עם מחלה יציבה לפחות) או עד התקדמות המחלה, רעילות בלתי נסבלת או החלטת המטופל/החוקרים להפסיק את הטיפול. התוצאים שנבדקו היו הישרדות כללית ושיעור התגובה הכללית (ORR), לפי קריטריוני תגובה הקשורים לפעילות חיסונית (immune-related response criteria - irRC) שנבדקו בסקירת החוקרים. עם התקדמות המחלה, מטופלים מתאימים יכלו לקבל פמברוליזומאב לשנה נוספת.

בנקודת חתך הנתונים בדצמבר 2017, חציון המעקב עמד על 45.9 חודשים (טווח: 0.3-50.0). שיעור ההישרדות הכללית בארבע שנים היה 42% בזרועות הפמברוליזומאב הכוללות (n=556) ו-34% בזרוע האיפילימומאב (n=278); יORR היה 42% ו-17%, בהתאמה. חציון משך התגובה לא הושג עבור פמברוליזומאב (טווח: 1.0+ עד 46.1+ חודשים) או איפילימומאב (1.1+ עד 45.6+ חודשים); 62% ו-59% מהמטופלים שקיבלו פמברוליזומאב ואיפילימומאב, בהתאמה, השיגו תגובה שנמשכה 42 חודשים ומעלה.

בקרב מטופלים שלא נחשפו לטיפול קודם, שיעורי ההישרדות הכללית בארבע שנים היו 44% בזרועות הפמברוליזומאב הכוללות (n=368) ו-36% בזרוע האיפילימומאב (n=181);יORR היה 47% ו-17%, בהתאמה. חציון משך התגובה לא הושג עבור פמברוליזומאב (טווח: 1.6+ עד 46.0+ חודשים) או איפילימומאב (1.1+ עד 42.2+ חודשים); 65% ו-68% מהמטופלים שקיבלו פמברוליזומאב ואיפילימומאב, בהתאמה, השיגו תגובה שנמשכה 42 חודשים ומעלה.

מבין 556 מטופלים, 103 (19%) השלימו שנתיים של טיפול בפמברוליזומאב לפי הפרוטוקול (28 עם תגובה מלאה, 65 עם תגובה חלקית, 10 עם מחלה יציבה). חציון המעקב היה 20.3 חודשים לאחר השלמת הטיפול בפמברוליזומאב; 89 (86%) מטופלים לא חוו ו-14 חוו התקדמות של המחלה (תגובה קודמת בקרב מטופלים עם התקדמות: שניים עם תגובה מלאה, תשעה עם תגובה חלקית ושלושה עם מחלה יציבה).

שמונה מטופלים (תגובה קודמת: שלושה עם תגובה מלאה, כולל אחד שהפסיק את הטיפול בשלב מוקדם עם תגובה מלאה ולאחר מכן מחלתו התקדמה, ארבעה עם תגובה חלקית ואחד עם מחלה יציבה) קיבלו סבב טיפול שני בפמברוליזומאב, אך שלושה הפסיקו את הטיפול: אחד עקב התקדמות המחלה, אחד עקב דלקת ריאות אינטרסטיציאלית ואחד עקב זיהום. חציון משך הסבב השני בפמברוליזומאב היה 9.7 חודשים: התגובה הכללית הטובה ביותר היתה של מטופל אחד עם תגובה מלאה, מטופל אחד עם תגובה חלקית, חמישה עם מחלה יציבה ואחד עם התקדמות המחלה. מטופל אחד עם מחלה יציבה חווה בהמשך התקדמות של המחלה. חמישה מטופלים חוו תופעות לוואי הקשורות לטיפול בסבב השני עם פמברוליזומאב. לא היו תופעות לוואי בדרגות 3 או 4 ולא אירעו מקרי מוות.

לסיכום, פמברוליזומאב (קיטרודה) מספקת פעילות אנטי-סרטנית ממושכת בקרב מטופלים שנחשפו או שלא נחשפו לטיפול קודם עבור מלנומה מתקדמת. מבין המטופלים שהשלימו שנתיים של טיפול בפמברוליזומאב, 86% היו ללא התקדמות לאחר 20 חודשים. פמברוליזומאב בטוחה לשימוש ומספקת פעילות אנטי-סרטנית נוספת כטיפול שני.

מקור: 

4-year survival and outcomes after cessation of pembrolizumab (pembro) after 2-years in patients (pts) with ipilimumab (ipi)-naive advanced melanoma in KEYNOTE-006
ASCO Presented Monday, June 4, 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה,  KEYNOTE,  קיטרודה,  איפילימומאב,  יירבוי,  הישרדות כללית,  שיעור התגובה הכללית,  משך תגובה,  פרופיל בטיחות,  קו טיפול שני,  התקדמות המחלה,  מחלה יציבה,  תגובה מלאה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות