נטל תסמינים 21.06.2018

גישה לייעוץ פליאטיבי בקרב חולי סרטן

מחקר שבוצע במרכז יחיד והקיף כ- 1,500 חולי סרטן, עם גידולים מוצקים או ממאירויות המטולוגיות הניתנות או שאינן ניתנות לריפוי, מצא כי שיעור תסמיני התשישות ו-PTSD דומה בקרב כלל קבוצות המטופלים, אך מטופלים עם נטל תסמינים גבוה יקבלו יעוץ פליאטיבי בעיקר אם מחלתם אינה בת ריפוי

התערבויות של טיפול תומך במהלך אשפוז מיועדות למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים עקב תפיסה של נטל תסמינים גבוה. עם זאת, מחקרים מעטים בלבד אפיינו את שכיחות התסמינים בקרב מטופלים עם סרטן הניתן לריפוי. מטרת המחקר הנוכחי היתה לתאר ולהשוות את נטל התסמינים והשימוש בטיפול פליאטיבי בקרב מטופלים באשפוז עם סרטן שניתן ולא ניתן לריפוי, בכדי לקבוע כיצד להקצות מקורות לטיפול תומך מסוג זה.

בוצע מחקר במרכז יחיד בהשתתפות 1,549 מטופלים (238 עם ממאירות המטולוגית בת ריפוי, 239 עם גידול מוצק בר ריפוי, 123 עם ממאירות המטולוגית שאינה בת ריפוי ו-949 עם גידול מוצק שאינו בר ריפוי), אשר אושפזו באופן בלתי צפוי בין ספטמבר 2014 לאפריל 2017. בעת הקבלה לאשפוז, החוקרים העריכו תסמינים גופניים (במערכת הערכת התסמינים של אדמונטון) ומצוקה פסיכולוגית (בשאלון 4 על בריאות המטופל [Patient Health Questionnaire-4] וסקר PTSD במסגרת רפואה ראשונית [Primary Care PTSD Screen]).

חציון מספר התסמינים הבינוניים עד חמורים שדווחו על ידי מטופלים עם ממאירות המטולוגית בת ריפוי היה 5 (טווח: 3-6), עם גידול מוצק בר ריפוי – 5 (3-7), עם ממאירות המטולוגית שאינה בת ריפוי – 5 (4-6) ועם גידול מוצק שאינו בר ריפוי – 6 (4-7). מרבית המטופלים דיווחו על תשישות בינונית עד חמורה (83.6%, 82.9%, 81.3% ו-86.9%, בהתאמה). דיכאון דווח בקרב 15.2%, 14.2%, 21.4% ו-18.1% מהמטופלים, בהתאמה וחרדה דווחה בקרב 11.8%, 13.4%, 15.0% ו-19.3% מהמטופלים, בהתאמה. תסמיני PTSD דווחו בקרב 13.0%-13.3% מכלל המטופלים, ללא הבדלים ניכרים לפי סוג המחלה.

בניתוחים מתוקננים, מטופלים עם גידולים מוצקים שאינם בני ריפוי דיווחו על נטל תסמינים גבוה יותר (β=7.6, p<0.01) ועל תסמיני דיכאון (β=0.4, p=0.01) וחרדה (β=0.3, p=0.03), אך ללא הבדלים בתסמיני PTSD. בקרב מטופלים ברביע העליון של נטל התסמינים, נידון טיפול פליאטיבי בקרב 16.2%, 7.9%, 23.8% ו-49.6% מהמטופלים שהיו עם ממאירות המטולוגית בת ריפוי, גידול מוצק בר ריפוי, ממאירות המטולוגית שאינה בת ריפוי וגידול מוצק שאינו בר ריפוי, בהתאמה (p<0.01).

לסיכום, מטופלים באשפוז עם גידול ממאיר מוצק או ממאירות המטולוגית חווים תסמינים גופניים ופסיכולוגיים משמעותיים, ללא קשר ליכולת ריפוי מחלתם. טיפול פליאטיבי נידון במקרים נדירות עבור מטופלים עם תסמינים רבים עקב סרטן הניתן לריפוי. התערבויות של טיפול תומך במהלך אשפוז צריכות להתמקד בצרכים של כל חולי הסרטן בעלי נטל תסמיני גבוה.

מקור: 

Symptom burden in hospitalized patients with curable and incurable cancers
ASCO Presented Sunday, June 3, 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן סופני,  סרטן בר ריפוי,  טיפול תומך,  גידולים מוצקים,  סרטן דם,  ממאירות המטולוגית,  תשישות,  דיכאון,  חרדה,  PTSD
תגובות