מחקרים רבים הראו כי משך שינה ארוך או קצר קשור בתמותה גבוהה יותר (עקומת U), אך קביעת הסיבתיות קשה עקב אופי המחקרים וריבוי ערפלנים. מחקר זה הסתמך על נתונים ממאגר ה-WHIי(Women’s Health Initiative) ובדק את הקשר בין משך השינה, אינסומניה ושימוש בתרופות היפנוטיות לבין תמותה מכל סיבה ומסיבות ספציפיות.

במחקר נכללו כ-158,000 נשים לאחר גיל המעבר שהיה לגביהן מידע בנוגע לשינה. משך המעקב החציוני היה 17.8 שנים. 30,400 נשים נפטרו במהלך המעקב.

נתונים סטטיסטיים: משך שינה קצר מ-5 שעות או ארוך מ-9 שעות היה קשור לתמותה מוגברת מכל סיבה ותמותה קרדיו-וסקולרית אך לא לתמותה עקב סרטן. אינסומניה לא הייתה קשורה לעלייה בתמותה אבל שימוש בתרופות היפנוטיות כן היה קשור לעלייה בתמותה.

סיכום: תוצאות המחקר מעידות על קשר בין משך השינה ותמותה בנשים לאחר גיל המעבר, אך אינסומניה לא נמצאה קשורה לעלייה בתמותה.

מקור:

The association of sleep duration and quality with all-cause and cause-specific mortality in the Women's Health Initiative

Geoffrey C. Kabat, et al. Sleep Medicine. online 2 June 2018

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  משך שינה,  תמותה,  אינסומניה,  תרופות היפנוטיות,  גיל המעבר